Energirenovera Sverige - samlingsprojekt för energiomställning

Sverige står inför stora utmaningar med att nå målen för energieffektivisering. För att hantera detta lanseras initiativet "Energirenovera Sverige," där representanter från bygg-, installations- och fastighetsbranschen samlas för att belysa energieffektiviseringspotentialen och ge rekommendationer för framtida renoveringsplaner.

I juni lämnar Sverige in sin nationella energi- och klimatplan till EU. Energimyndighetens analys i april visade att Sverige sannolikt inte når målen för energieffektivisering. Därför behövs en detaljerad renoveringsplan med effektiva styrmedel.

Projektet "Energirenovera Sverige" samlar aktörer för dialog och samarbete med målet att skapa rekommendationer för energieffektivisering.

- Många är engagerade i att öka energieffektiviteten i Sverige, och det är därför mycket spännande att vi nu får möjlighet att samla flera stora aktörer inom sektorn. Det är fullt möjligt för Sverige att uppnå energieffektiviseringsmålen, och i detta projekt kommer vi att arbeta för att hitta smarta sätt att göra det på, säger Lotta Bångens, VD för Eneff - Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering.

Energimyndigheten uppskattar att energieffektivisering i bostäder och lokaler kan spara 15 TWh el till 2030 och enligt "Grön Logik" finns en lönsam potential på 53 TWh till 2045. Rätt styrmedel kan möjliggöra betydande förändringar.

- De krav på energieffektivisering som EU har fastställt är unika. Det är av yttersta vikt hur Sverige väljer att implementera dessa krav och utnyttja den betydande potentialen för att effektivisera byggnadsbeståndet. Detta kan bidra till lägre energipriser, ökad tillgång på förnybar energi, ökad effekt och energisäkerhet, säger Veronica Koutny Sochman, VD för branschorganisationen Swedisol, som är en av initiativtagarna till studien.

För att utnyttja energieffektiviseringspotentialen måste dess bidrag till energisystemet visualiseras. Projektet "Energirenovera Sverige" syftar till att utveckla en metod för att inkludera energieffektivisering i den nationella energistatistiken och för att kartlägga framtida potentialer. En sådan visualisering kan skapa ökade incitament för politiker och myndigheter att satsa på energieffektivisering och därigenom realisera den betydande potential som finns.

Initiativet "Energirenovera Sverige" leds av Eneff - Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering, Swedisol, NCC, Svensk Ventilation, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen, VINCI Energies Sweden och CIT Renergy. Ytterligare företag, organisationer och nätverk kommer att involveras i möten och dialoggrupper.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse. 



  • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.