Envigas innovation ger eko till andra sidan jorden

Envigas har som affärsidé att producera biokol, bioolja och syntetgas från biomassa. Affärsmodellen är unik och teknikutvecklingen sker i Bureå.

2018 ser ut att bli ett att bli ett genombrottsår för det unga biotech-företaget som siktar på en omsättning på omkring 100 miljoner kronor, nyanställningar och expansion till Mexiko där Envigas är på väg att etableras tack vare ett mångmiljardprojekt från EU. 

– Att få möjligheten att arbeta med jordbruksrester är oerhört spännande för bolaget, säger Håkan Holmberg, VD för dotterbolaget Envigas Technology AB och en av grundarna.

Envigas arbetar med pyrolys. Tekniken bygger på att en reaktor matas med biomassa i förhöjd temperatur utan tillgång till syre vilket omvandlar det organiska materialet till biokol, lite aska, bioolja och en pyrolysgas.

– Vi har tagit fram en kontinuerlig process och ett mycket spännande affärskoncept för värdeökning av restprodukter, säger miljöentreprenören Håkan Holmberg.

Kunderna på den skandinaviska marknaden är främst sågverken som sitter på stora mängder biomassa i form av sågspån, kutterspån och bark. I dag används främst biomassan till att driva fjärrvärmecentraler och sågverkens pannor, som i sin tur värmer virkestorkarna som drar mycket energi.

– Här erbjuder vi ett alternativ att skapa högre värden av restprodukterna. Istället för att elda det fasta bränslet kan sågverken elda biogasen och sälja biokol och bioolja – de får alltså både värme och produkter att sälja på marknaden och resultatet leder till klimatpositiv energi. Utöver det, om biokolet säljs vidare som markförbättring, skapas även en koldioxidsänka. Användningsområdet är enormt, menar Håkan.

Tre-fyra anläggningar

Första ordern är nu på väg att säkerställas. Envigas projekterar en installation värd 30–35 miljoner kronor som ska vara driftsatt i slutet av 2018 – kunden är ett sågverk i Norrland. Affärsmodellen bygger inte bara på att vara teknikleverantör, utan att samäga anläggningen med sågverket.

– Vår affärsmodell är ett praktiskt exempel på cirkulär ekonomi och vi tar ansvar för anläggningen under hela dess livslängd. På det här sågverket är avsikten att bygga två linjer där varje linje tar ett ton spån per timme. Av detta producerar vi omkring 300 kg biokol och drygt 120 kg bioolja. Vi planerar för att bygga minst tre, kanske fyra, anläggningar under det här året, säger Håkan.

Snabb avkastning

Tack vare ordertrycket ska Envigas rekrytera projektledare till tjänstemannasidan och projektanställda för installation till hösten.

– Potentialen kan vara åtta-nio linjer på detta första projekt och det är ett relativt stort sågverk, men inte unikt. Tittar vi på Skandinavien och hemmamarknaden finns det hundratals sågverk med passande kapacitet för att behöva vår teknik, så vi har en stor potential, menar han.

Förutom de miljömässigt hållbara vinsterna kan installationen ge sågverken en betydande årlig avkastning på investeringen.

– Det innebär att sågverket kan betala av hela investeringen på ett fåtal år, vilket är fantastiskt bra för en industriell satsning.

Inbjudna till Mexiko

Men marknaden är så mycket större än Skandinavien. Över hela världen produceras det biomassa i olika former och i många fall finns ingen möjlighet, eller något intresse, att ta tillvara på det. Följden blir att biomassan eldas upp och istället blir ytterligare utsläpp av koldioxidutsläpp. EU driver ett unikt projekt under namnet Low Carbon Business Action (LCBA) och där man beslutat hjälpa Mexiko med reduktion av koldioxid. Projektet går ut på att sammankoppla bioteknikföretag från EU med mexikanska bolag som tillsammans ska minska utsläppen. För ett år sedan blev Håkan Holmberg kontaktad av EU-företrädare.

– De tyckte att vår teknik var mycket intressant för satsningen och därför blev vi tillsammans med ett dussintal andra bolag inbjudna till Mexiko för att presentera Envigas, säger Håkan.

Globalt är jordbruksrester mycket större än skogsavfall i Skandinavien. Som en av världens stora producenter av majs blir det stora mängder rester över i Mexiko efter skörden och de innehåller mycket biomassa.

– Jag fick träffa flera lokala entreprenörer men hade turen att träffa Victor Gomez och hans företag, som liknar Ragn-Sells men väsentligt mindre. Han försöker åstadkomma återvinning och blev väldigt förtjust i vår teknik.

Heineken står på kö

EU ska satsa 1 miljard euro under fem år i Mexiko. Det finns med andra ord en stor vilja hos mexikanarna för projektet. Håkan Holmberg och Kurt Sjöblom, som är Envigas styrelseordförande, var nyligen på plats i Madrid och signerade ett avtal för att utveckla en komplett affärsplan som ska leda till en demonstrationsanläggning.

– Den här delen av Mexiko är ett enda stort jordbruksområde. Det är som att köra mellan Umeå och Skellefteå och allt du ser är majsfält. Mexikanska företrädare för bönderna jublade när de fick höra om vår teknik. Istället för att de eldar upp ett problem så har vi erbjudit bönderna en skälig summa per ton levererade rester. Här får de istället en affär som ger en bra inkomst, förklarar Håkan.

I samma stat finns flera mejerier och Heineken vars ölbryggeri vill köpa gasen till sin produktion och bli miljövänliga, istället för naturgasen som är en fossil gas med koldioxidutsläpp.

– Heineken har en miljömedveten policy, och vill gärna vara först i sin bransch, så deras önskemål var att vi ska bygga anläggningen i närheten av bryggeriet. Det här är så otroligt stort och ändå har vi bara skrapat på ytan, säger Håkan lyriskt.

Anslag till pilotanläggningen

2013 blev Håkan tillfrågad av SLU i Umeå om han ville jobba med en ny pyrolysteknik för att producera biokol. Håkan och hans vän och innovatör Harry Johansson beslutade sig att titta närmare på projektet.

– Han var med på första mötet i Umeå och vi var båda lyckligt överens om att det var intressant. Då beslutade vi att bygga en pilotanläggning på SLU och bildade i samma veva Envigas, berättar Håkan.

Tack vare anslag på 1,5 miljoner kronor kunde pilotanläggningen byggas och resultaten bedömdes som ”fantastiskt fina”. Under 2015 ägnade Håkan tid åt att söka finansiering och säkra patent.

Bygger företagspark

2016 söktes en lämplig plats för projektet Envigas som började ta fart. Det visade sig att gamla Modofabriken i Bureå var det perfekta industriområdet för den planerade demonstrationsanläggningen – 14 hektar stort och 10 000 kvadrat industriyta. I dag hyr Envigas utrymmen tillsammans med sex andra företag genom Håkans fastighetsbolag. Innan året är över tror han att så många som tio företag etablerat sig i företagsparken och där Envigas är dragplåstret.

Nu har Envigas företagsledning tagit beslutet om inriktningen av affärsmodellen som går ut på att samäga tekniken till de som äger biomassan, vilket är sågverken.

– Marknaden är så intresserad av installationer att vi har beslutat att gå till konkreta projekt vilket också skapar ett positivt kassaflöde i närtid, säger Håkan.

Räkna med att det kommer fler nyheter från de här miljöinnovatörerna.

 

På bilden: Andrew Ellsworth, KMPG, Kurt Sjöblom och Håkan Holmberg från Envigas tillsammans med Ellinor Holmberg samt Alexander Braune och Ruben Cruz från KMPG Mexico under ett planeringsmöte i Mexiko den 23 februari.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.