Finsk delegation från Kokkola/Karleby på virtuellt besök i norra Sverige

Nyligen blev Kokkola Industrial Park, KIP, inbjudna till ett virtuellt besök för att få veta mer om de industriella initiativen och stadsutvecklingen som pågår i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. 

- Kokkola Industrial Park, KIP, norra Europas största ekosystem av oorganisk kemisk industri, har ett unikt sätt att samarbeta både inom och utanför parken. KIP har utvecklat olika metoder för att göra det möjligt för storskaliga industriföretag och deras specialister att aktivt delta i områdesutvecklingen. Det finns för närvarande fem aktiva nätverksgrupper verksamma inom området: IKT, miljö och energi, HR, marknadsföring och säkerhet. Dessa nätverksgrupper var målgruppen för det virtuella besöket i norra Sverige, berättar Johanna Hylkilä, marknadschef på KIP och tackar varmt för ett intressant besök.

Det första stoppet var ett besök i Umeå och Marielle Boman på Umeå Energi som också representerade projektet Framtidens hållbara industrimiljöer, ett treårigt EU-projekt i Umeå-regionen. Tanken bakom projektet är att det finns många utmaningar kring hållbarhet som industriföretag delar. Genom att möta dessa utmaningar tillsammans är det möjligt att komma mycket längre och hitta konkreta lösningar. Marielle fortsatte sedan att presentera några av de intressanta case och aktiviteter som pågår, till exempel Klockarbäckens hållbara industriområde i Umeå.

Nästa besök var i Skellefteå där Malin Burlin Lundmark vid Skellefteå Science City lät deltagarna få veta mer om vad som händer i Skellefteå -  en av de mest expansiva tillväxtregionerna i Europa och också ett nav för utvecklingen av den framtida hållbara industrin. Transformationen kan ses i etableringen av Northvolt, världens grönaste batterifabrik och initiativet att bygga en av de högsta träbyggnaderna i världen, Sara Kulturhus.

Besöket fortsatte till Urban Walter vid Boliden Rönnskär, ett av världens mest effektiva kopparsmältverk och världsledande inom elektronikåtervinning. Urban berättade mer om två stora investeringar på Boliden Rönnskär -  ett djupförvar och en ny lakningsanläggning utanför Skellefteå. Satsningen är helt i linje med strategin att utvinna så mycket metall som är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart från befintlig råvara. Genom ett väsentligt förbättrat resursutnyttjande stärks Rönnskärs konkurrenskraft samtidigt som mängden material som behöver deponeras reduceras.

Det sista besöket gick till Örnsköldsvik och Jon Moreus på Örnsköldsvik kommun. Jon introducerade en ny innovativ medlemsdriven webbaserad plattform som heter Jobba & Lev som syftar till att attrahera expertis till Örnsköldsvik och skapa medvetenhet om Örnsköldsviks arbetsmarknad.

Slutligen fick vi en kort glimt av en virtuell 3D-rundtur i RISE Processums pilothall för bioraffinaderiutveckling i Örnsköldsvik.

- Jag är tacksam för att cirka 50 personer från olika företag och organisationer i Kokkola visade ett stort intresse för att få veta mer om norra Sverige. Det var stor nyfikenhet på hur vi möter klimatutmaningarna, hur vi står inför de expansiva industriella investeringarna och hur vi hanterar behovet av att attrahera talanger, säger Nina Rismalm, internationell affärsutvecklare på North Sweden Cleantech och Smart City Sweden.

Läs mer om Framtidens Hållbara Industrimiljöer – Viable Business Hub i Umeå

Läs mer om den mest expansiva tillväxtregionen i Europa Skellefteå Science City

Läs mer om Boliden Rönnskär - Boliden in Skellefteå.

Läs mer om Jobba och lev (Work & live) in Örnsköldsvik. Kontakta Helena Näsström om du är intresserad av en 3D virtuell tur hos RISE Processum.

Läs mer om Kokkola Industrial Park (KIP) – norra Europas största ekosystem av oorganisk kemisk industri.

Projektet Future Cleantech Solutions (FCS) är en del av North Sweden Cleantech-plattformen och arbetar med cleantech-företag i Kvarken-regionen. Future Cleantech Solutions finansieras av Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Örnsköldsvik kommun, Vasa stad, Karleby stad, Karlebynejdens Utveckling KOSEK, VASEK, Merinova, Umeå Energi och Skellefteå Kraft.

Smart City Sweden är ett statligt finansierat initiativ och en exportplattform för smarta & hållbara stadslösningar. Smart City Sweden visar upp och demonstrerar smarta och hållbara svenska stadslösningar för en internationell publik. Uppdraget sträcker sig över sju svenska myndigheter, Energimyndigheten, Bostadsverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Landinspektionen, Byrån för ekonomisk och regional tillväxt samt Vinnova och Business Sweden. Plattformen drivs på uppdrag av Energimyndigheten av IVL Swedish Environmental Institute och sex regionala noder.

Utforska smarta och hållbara lösningar från norra Sverige! Vi välkomnar internationella beslutsfattare att boka onlinebesök på:
Smart City Sweden
North Sweden Cleantech

 

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.