​Först i världen med regional statistik för bioekonomi

EU’s medlemsstater uppmuntras till att ta fram bioekonomiska strategier även på regional nivå. Nätverket Bioekonomi – regioner i samverkan har gått steget längre och tagit fram ett verktyg som syftar till att hjälpa Sveriges regioner att på allvar arbeta med den bioekonomiska omställningen. Materialet har tagits fram i samarbete med SCB och behandlar statistik för utvecklingen av bioekonomi i hela landet, från 2008 till 2016.

– Det här visar på de stora fördelarna att arbeta i nätverk; arbetet blir effektivare och mer synkroniserat. Vår förhoppning nu är att regionernas arbete med bioekonomi får en knuff framåt och att andra regioner inom EU inspireras och tar efter, säger Lena Friborg, strateg miljö och klimat Region Västerbotten.

Verktyg för bioekonomisk omställning
I den nya reviderade EU-strategin för bioekonomi uppmuntrar man till att ta fram egna strategier i medlemsstaterna. Sveriges regioner har gått ett steg längre genom att, i samverkan med SCB, ta fram ny statistik som gör det möjligt att följa utvecklingen på regional nivå. Statistiken fungerar som ett reellt verktyg för att alla regioner på allvar ska kunna arbeta med omställningen till en biobaserad ekonomi och följa utvecklingen av ekonomi, sysselsättning och klimatpåverkan över tid. Mätperioden för statistiken börjar 2008 och följer utvecklingen fram t.o.m. 2016.

– Arbetet går helt i linje med mitt arbete i den bioekonomiska panelen, som de kommande två åren har i uppdrag från EU-kommissionen att stötta arbetet med bioekonomiska regionala strategier. Därför är vi extra glada över att kunna leverera detta så tidigt i processen, säger Magnus Matisons, projektledare BioFuel Region.

Siffror i rapporten visar på att bioekonomin har särskilt stor betydelse i de skogsrika länen med stor andel glesbygd. I Västerbotten är 8,7 % sysselsatta inom bioekonomiska näringar. I Norrbotten 9,0 % och Jämtland Härjedalen 10,2 %. I Stockholms län når siffran upp till 3,4 %. Statistiken visar också att när bioekonomin växer minskar utsläppen av koldioxid.

Rapporten bifogas i form av ett interaktivt webb-baserat materia nedan.

Bioekonomi skapar affärsmöjligheter
Bioekonomins utvecklingsmöjligheter är stora. En utvecklad bioekonomi leder till grön omställning i form av minskad användning av fossila resurser till fördel för förnybara råvaror. Det leder också till nya affärsmöjligheter genom förädling och utvecklandet av nya biobaserade produkter. Sverige har goda förutsättningar att gå i täten för en bioekonomisk utveckling. Hur kan regionerna samspela och skapa de bästa förutsättningarna för att i utvecklingen mot en hållbar bioekonomisk tillväxt skall ske?

Kunskapen måste höjas
Nätverket ’Bioekonomi – Regioner i samverkan’ vill att kunskapen kring bioekonomi skall bli bättre, och att hela samhället skall förstå bioekonomins innebörd. Bioekonomi är ett klokt sätt att leva utan att förbruka jordens ändliga resurser. I ett bioekonomiskt samhälle använder vi förnybara råvaror från skogen, jorden och havet i stället för fossila bränslen och material. På så sätt minskar vi vår klimatpåverkan och optimerar ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin.

Fakta om Bioekonomi – regioner i samverkan
Region Västerbotten leder tillsammans med BioFuel Region projektet där 12 av Sveriges regioner samarbetar för att öka effektiviteten av det regionala arbetet med bioekonomisk utveckling. Detta genom att arrangera aktiviteter för att sprida kunskap om bioekonomi och påverka de politiska processer som pågår, både nationellt och i EU. Projektet startade sommaren 2017 och pågår fram till 2020. Det finansieras av regionerna själva och Tillväxtverket med en total budget på 3,6 miljoner kronor.

Läs mer om Bioekonomi – Regioner i samverkan

Länk till interaktivt material ->

 


För mer information

Lena Friborg, strateg miljö och klimat Region Västerbotten

070-316 37 22, lena.friborg@regionvasterbotten.se

Magnus Matisons, projektledare BioFuel Region

070-352 44 94, magnus.matisons@biofuelregion.se

 

Presskontakt

Olivia Collin, kommunikatör Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

 

Text och bild: BioFuel Region

Läs originalartikeln här->

 

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.