Gigantisk satsning i Domsjö kan ge 5000 nya jobb – bygge för 15 miljarder utreds

En förstudie om bygge av en gigantisk fabrik på Domsjö fabriksområde. En fabrik som skulle kosta 15 miljarder kronor, producera 1,7 miljoner ton årligen och generera 5 000 jobb i regionen.

Vi har tidigare berättat om den förstudie som inletts inför ett eventuellt bygge av ett stort bioraffinaderi i, sannolikt, Örnsköldsvik.

Förstudien/projektet ska pågå till årsskiftet 18/19 och är kostnadsberäknat till 10 miljoner kronor, där länsstyrelsen och 13 företag står för hälften vardera. Bland företagen finns de givna; SP Processum (projektägare), Domsjö Fabriker, skogsbolag – men även internationella giganter som H&M och Ikea.

En närmare granskning av projektbeskrivningen visar att det också handlar om ett gigantiskt projekt. Och unikt. Om bygget blir av kommer det – enligt projektbeskrivningen – att kosta i storleksordningen 15 miljarder kronor. Vilket torde vara den största investeringen genom tiderna i landet. 15 miljarder är i runda tal dubbelt så mycket som Östrands nya sulfatfabrik i Timrå beräknas kosta. Den årliga produktionen uppskattas till 1,7 miljoner ton, varav 1 miljon ton cellulosa och därutöver en mängd olika produkter; protein för fisk-/djurfoder, metanol/etanol, biogas med mera. Detta ska skapa 5000 nya arbetstillfällen i regionen, 1500 i den nya fabriken, 2500 i skogsbruket och resterande i nya värdekedjor.

Hela produktionen ska baseras på enbart skogsråvara och anläggningen ska vara självförsörjande på energi. Den ska också producera biodrivmedel som kan försörja hela transportkedjan. Vi talar alltså om ett enormt miljöprojekt. På fabriksområdet i Domsjö. Det sägs inte klart att fabriken ska ligga där, men det är uppenbart att det är tanken. Området beskrivs som "en av de bäst lämpade miljöerna för att bygga ett storskaligt raffinaderi".

– Det skulle vara min dröm, säger Domsjö Fabrikers vd Lars Winter. Han säger det inte själv, men tydligt är att idén till projektet kommer från Winters och hans verksamhets håll.

– Det har funnits väldigt många idéer och processer som tagits fram, men de har gärna hamnat i utredningar och pilotprojekt.

– Vi har inte riktigt lyckats ta idéerna vidare. Nu är tekniken mogen för det, säger han.

Winter konstaterar att för att en ren bioanläggning ska bli lönsam måste man upp i den storlek det talas om här.

– Enda möjligheten att utan subventioner kunna konkurrera med produkter som tillverkas av billiga, fossila råvaror är stora volymer i stora anläggningar.

– Det är många frågor som måste redas ut och det är det förstudien ska göra. Men det finns ett stort intresse, inte minst från regeringen.

Byggs den väldiga fabriken kommer den att kräva enorma mängder skog – och med det en större avverkning än i dag. En av de stora frågorna att lösa blir råvaruförsörjningen. Anläggningen skulle kräva att det avverkas betydligt mer skog än i dag.

– Det finns en tillväxt av skog, och det här är en fråga vi måste ställa till skogsägarna och statsmakten. Om det exempelvis ska avsättas delar av skogsarealen till reservat – eller om vi ska skapa produkter som ersätter produkter från fossila råvaror, säger Lars Winter.

– Det är inte bara en fråga om tillgång på skogsråvara, utan även att vi kan transportera den till låg kostnad. En pålaga som kilometerskatt, som nu diskuteras, kan bli ett hinder mot uppförandet av en sådan här anläggning.

Visar förstudien att projektet är genomförbart återstår bara att skaka fram 15 miljarder. Utöver insatser från bolagen i konsortiet kommer det att krävas stöd av såväl staten som EU. Om allt går i lås är bygget faktiskt inte speciellt långt borta. Eventuell byggstart kan i bästa fall bli i slutet av 2019, enligt Lars Winters bedömning. Därmed skulle det kunna börja ryka ur nya skorstenar på det gamla fabriksområdet 2022, kanske till och med 2021.

 

Källa: Allehanda.se

Bild: Marie Edstrand

Läs också (från juli 2016): 36 miljoner till Framtidens Bioraffinaderi och SP Processum

Läs också (från oktober 2016): Miljardprojektet inlett – här byggs nya fabriken i Östrand: "Logistiken ett jättepussel"

Läs också (från oktober 2016): Domsjö fabriker investerar 30 miljoner i ny pakteringslinje – ska leda till nya marknader

 

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.