Gränsöverskridande samarbete över Kvarken en nyckel till framgång i den gröna omställningen

I takt med att världen rör sig mot en mer hållbar framtid, står energisektorn inför en rad utmaningar och med dem även möjligheter. Det är tydligt att samarbete, innovation och en stark infrastruktur är nyckeln till den gröna omställningen.

Under gårdagens energiseminarium i Karleby, arrangerat av Bothnia Green Energy, diskuterades möjligheter och utmaningar kring den ökade efterfrågan på ren energi. Med deltagare som Fingrid, Flexens, Corporal Frisk, Karleby Energi, Skellefteå Kraft och Vasa Elektriska, betonades vikten av nationellt och internationellt samarbete, innovation och robust infrastruktur för att möta framtidens energibehov.

Samverkan för säkra energisystem

Ett tydligt tema som genomsyrade diskussionerna var vikten av samverkan, både på regional, nationell och internationell nivå. Att ersätta fossila bränslen med fossilfria alternativ är kostsamt, men nödvändigt för en hållbar framtid. Produktionen av fossilfria bränslen är i dagsläget dyrare, men med rätt infrastruktur och samverkan kan dessa kostnader hanteras. Kvarkenregionens tillgång till ren energi skapar stora möjligheter i den gröna omställningen. Gränsöverskridande samverkan är avgörande för att säkerställa energiförsörjningen.

Robin Häggblom från Corporal Frisk understryker vikten av gränsöverskridande samarbete runt Östersjön, där historiskt sett handel och transport alltid har varit central. I dagens kontext blir detta ännu viktigare med tanke på de säkerhetsutmaningar och geopolitiska spänningar som regionen står inför. Ett effektivt samarbete mellan myndigheter, företag och internationella aktörer är nödvändigt för att säkerställa robusta och flexibla energisystem. Det är viktigt att redan nu utveckla informationskanalerna mellan myndigheter och bolag för att snabbt kunna agera samfällt om krissituationer skulle uppstå.

Utmaningar och möjligheter

Från höga produktionskostnader för fossilfria bränslen till behovet av omfattande investeringar i infrastruktur, utmaningarna är många. En central fråga är också hur stabilitet och tillförlitlighet i energisystemen under omställningen ska säkerställas.

- Den största utmaningen är att säkra energin i tid för den gröna omställningen. För att uppnå det krävs samarbete mellan energibolag och andra organisationer för att möta tidplanen, menar Ann-Christine Schmidt, ansvarig forskning, utveckling och innovation vid Skellefteå Kraft.

Stefan Damlin, VD Vasa Elektriska, Kirsi Hautala, VD Karleby Energi och Ann-Christine Schmidt deltog i panel där de bland annat påpekade vikten av att anpassa energianvändningen till tillgången på energi, att utbilda kommande generationer om smart energianvändning och att bygga ut energiinfrastrukturen för att möjliggöra den gröna omställningen.

- There is no transition without transmission, menar Stefan Damlin.

Peter Hedman, projektledare för Bothnia Green Energy avslutade med att konstatera att vi har ett informationsgap mellan Sverige och Finland som vi måste överbrygga.

- Fler behöver veta mer om allt som händer inom energiområdet och den gröna omställningen i Kvarkenregionen. Det gäller information om alla investeringar som nu sker på båda sidor av Kvarken och att vi lär oss mer om de utmaningar och möjligheter som energiområdet står vi inför, menar Peter Hedman.

Klicka här för att läsa mer om projektet Bothnia Green Energy!

 

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.