High Coast Innovation Park, ett internationellt samlingsnamn för Domsjöområdet

Det bygger mycket värde för oss företagare att ha ett namn att samlas kring och det är viktigt att ha ett internationellt namn när man verkar på en internationell arena som vi gör. Det är en stor fördel att ingå i någonting större.” Björn Vedin, VD Domsjö Fabriker och samordnande för områdets VD-grupp.

Industriområdet i Domsjö i Örnsköldsvik har nu fått ett nytt internationellt klingande namn, ett namn som presenterades under torsdagen för första gången för aktörer på området.

Sedan en tid tillbaka har det pågått ett visionsarbete för industriområdet där ett delprojekt varit att spåna fram ett nytt, internationellt namn. Syftet med det är att bland annat att skapa ett gemensamt varumärke och att stärka "vikänslan".

High Coast Innovation Park blir det nya namnet på området.

Stort intresse
Fram till nu finns det minst sex olika namn för området: Domsjö, Domsjö utvecklingsområde, Brux, Örnsköldsvik, Alfredshem och Hörneborg. Behovet av ett nytt namn har därför varit efterfrågat. Ett gemensamt namn kommer att öppna fler dörrar för företag och startups genom att skapa en innovativ och öppen miljö där det nya platsvarumärket ska andas framtid och stolthet. Alla företag på området vinner på att marknadsföra platsen via en gemensam plattform och ett gemensamt varumärke där företagen ingår i något ännu större än de själva.

En virtuell lansering av namn, logotyp och grafisk profil presenterades under torsdagseftermiddagen och intresset var stort med över 120 anmälda medarbetare på området. Mötet leddes av Jon Moraeus, samordnande för kommunikationsgruppen och internationell affärsutvecklare i projektet Future Cleantech Solutions. Under lanseringen var det en trevlig och glad stämning där trubaduren Oscar Sundelin spelade live över Zoom mellan de olika inslagen.

Det här är ett modernt och internationellt namn som väcker intresse. Som vi ser kan ge oss en större attraktionskraft som arbetsgivare.” Robert Bylin, Vice VD Eurocon

”Jag känner stor glädje i att se hur samverkan mellan innovativa människor skapar någonting tillsammans. Det är viktigt att vi bygger vidare och lyfter den fantastiska historia som finns.” Jon Moraeus.

På området sker ständigt ett omfattande och viktigt samarbete mellan företagen. Det ena företagets kemikalier, energi eller annat, förädlas av ett annat företag till något säljbart. Den hållbara industriella symbiosen bör därför lyftas högre. Många företag är stolta över att få vara en del av detta område men samtidigt saknar de en sammanhållande grupp för att göra saker tillsammans.

Argumenten för ett nytt namn är många. Ett gemensamt mervärde, ökad attraktivitet, större samverkan, ökade möjligheter, tydligare kommunikation till externa parter, fler etableringar och verksamheter till området, internationell attraktivitet, stärkt arbetsgivarvarumärke och talangattraktion.

Bakgrund till arbetet
2019 påbörjades ett utvecklingsarbete av RISE Processum och Världsklass Örnsköldsvik där man genomförde intervjuer och förarbete kring behoven hos företagen på området. Frågor och svar handlade om allt från infrastruktur, större satsningar, HR-frågor, samordnande av VD-grupp och kommunikation m.m. Därefter sammansattes en vd-grupp bestående av vd:ar och chefer på företag där Björn Vedin, vd för Domsjö Fabriker, blev samordnande. Värdeord och viljor utkristalliserades och sedan skapades undergrupper för att ringa in de viljorna och ambitionerna. När det gäller marknadsföringen av området tillsattes en kommunikationsgrupp med representanter från området för att ta fram ett nytt namn och en ny vision. Regionala satsningarna North Sweden Cleantech och Future Cleantech Solutions stöttar också upp samordnandet av arbetet.

Det är en kommunikationsgrupp som jobbat med namnbytet, med representanter från Övik Energi, Sekab, RISE Processum, Aditya Birla-Domsjö Fabriker och Future Cleantech Solutions. Kommunikationsgruppen sammanställde allt som kom från workshops och inspel från VD-gruppen med värdeord. Sedan presenterades 4 förslag där VD-gruppen röstade fram en vinnare.

”Ett gediget arbete har lagts ner på detta och det har mynnat ut i en gemensam kommunikationsplattform för oss på området. Det skapar ännu bättre förutsättningar för oss att tillsammans lyfta fram och marknadsföra all den utveckling och kompetens som finns här” Frida Niska, Kommunikationschef RISE Processum

Nästa steg kommer vara främst digitalt i samråd med företag på området. Mer information kommer. 

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.