Hur är jämställdhetsläget bland Kvarkenregionens Cleantechföretag?

Under hösten 2021 gjordes en nulägesanalys av jämställdheten hos ett antal cleantechföretag i Kvarkenregionen för att lyfta fram behov och möjligheter för fortsatt utveckling inom cleantech. I uppdraget ingick även att samla in exempel från företag som lyckats med sina jämställdhetsökande aktiviteter. 

Rapporten gjordes på beställning av projektet Future Cleantech Solutions och bygger på en jämställdhetskartläggning av cleantechföretag i Kvarkenområdet. De organisationer som genomförde uppdraget var Vkna AB genom Johanna Engström på svenska sidan, och Ekvalita genom Malin Gustavsson på finska sidan.

Rapportens uppdragsgivare är projektet Future Cleantech Solutions (FCS) och projektet har eftersträvat att inkludera jämställdhetsaspekten i alla sina aktiviteter under hela projektettiden (2019–2021). Detta inte minst för att jämställda arbetsplatser är viktigt för näringslivets utveckling och attraktivitet.

Future Cleantech Solutions-projektet finansieras 2019–2021 av Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Teknologicenter Merinova, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Vasa stad, Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK, Karleby stad, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, Umeå Energi och Skellefteå Kraft.

Läs mer i rapporten som finns på svenska, finska och engelska.

Jämställdhetsläget inom Kvarkens Cleantechföretag 2021 (pdf)
Merenkurkun Cleantech-Yritysten tasa-arvotilanne 2021 (pdf)
The Gender Equality situation within Kvarken's Cleantech companies 2021 (pdf)

Jämställdhetsläget inom Kvarkens Cleantechföretag 2021 (bläddringsbar pdf)
Merenkurkun Cleantech-Yritysten tasa-arvotilanne 2021 (bläddringsbar pdf)
The Gender Equality situation within Kvarken's Cleantech companies 2021 (bläddringsbar pdf)

 

 

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.