Hur går vi från vindkraft till vätgas?

Det var huvudfrågan under torsdagens workshop anordnad av North Sweden Cleantech tillsammans med Inlandets teknikpark och Process-IT Innovations m.fl. Fokus låg på vindkraft, vätgas och sambandet mellan dem. Deltagare på workshopen var ett 30-tal aktörer från olika delar av värdekedjan, där även representanter från North Sweden Cleantechs vindkraftskluster deltog, under en heldagsworkshop över länk.

Den stora etableringen av vindkraft i inlandet genererar ett högt effektöverskott, speciellt under vissa tider på året. Detta överskott borde tas tillvara, frågan är hur. Kan vätgastillverkning vara ett alternativ att lagra överskottet? Hur ser värdekedjan ut? Hur ser affärsmodellen ut? Finns andra innovativa lösningar än att bilda vätgas? Finns det intressenter som vill investera? Det var några av frågorna som ställdes under torsdagen.

Programmet innehöll fyra talare som bidrog med sin kompetens och insikt i branschen. De var Christer Andersson från Vindkraftscentrum, Pedro Raposo från Relitor, Niclas Damsgaard från Svenska kraftnät och Boh Westerlund från Oazer. Moderatorer var Peter Hedman och Susanne Wiklund Lindström, North Sweden Cleantech.

Christer Anderson gav inblick i vindkraften och den stora potential som finns i förnybar el från vindkraft, samt det överskott som genereras. Ett modernt vindkraftverk kan generera cirka 4 MW, vilket motsvarar produktionen från cirka 3000 solceller, eller 150 000 kvM (vilket då över förutsätter ordentligt med sol). Det bidrar till ett överskott i elproduktion.

Vad som gör Sverige starka i den här branschen på en internationell marknad för utländska investerare är att vi satsar på förnybara bränslen, det politiska klimatet är stabilt och att det finns ett samstämmigt tänk kring dessa frågor i Sverige.

Pedro Raposo, Relitor, talade om vätgasens uppbyggnad, den potential vätgasen har, och de risker vätgasen medför. Med fokus på säkerhet diskuterade Pedro vätgastillverkningen tillsammans med en bred beskrivning av vätgasens förutsättningar och användningsområden.

Data dominerade Niclas Damsgaards, Svenska kraftnät, presentation där man visade långsiktiga marknadsanalyser som de framtagit för framtiden. Vad man tydligt kan se i de analyserna är hur kraftsystemet i Sverige kommer till stor del vara väderberoende i sin produktion, där vindkraften både på land och till havs kommer spela en central roll. Han visade även på att det finns få alternativ för energilagring som sträcker sig längre än en vecka.

- Vindkraften är den typ av energikälla som behöver lagras för att bli riktigt effektiv, sa Boh Westerlund, Oazer.

Boh Westerlund, Oazer, pratade om hydrogensamhället och Sveriges position på en internationell marknad, och att det handlar om ambitioner och visioner. Att just nu har vi har en utomordentlig möjlighet att bli världsledande och skapa ett hydrogencenter i norr.

Framtiden
Diskussioner följde med workshopens passionerade deltagare och de utgjorde en god grund inför framtida insatser i frågan. Tanken med den här första workshopen var att identifiera intresset för en fortsättning och det kommer att bli fler aktiviteter. Några förslag som presenterades av deltagarna var forskningssamarbeten och förstudie om att etablera vätgashubbar och tankstationer i Västerbottens kust och inland.

- Vi på North Sweden Cleantech kommer nu att sammanställa förslag och synpunkter och bjuda in intresserade till fortsatt samarbete berättar Peter Hedman, projektledare North Sweden Cleantech.

Efter workshopen har många varit positiva och en kursdeltagare uttryckte sig följande: ”Jag har varit på många liknande event och hållit föredrag, och det här var första gången som det samlats rätt typ av kompetens som behövs för att den här typen av projekt ska komma till stånd. Både användare, slutkunder, energiproducenter och kunniga inom energilagring fanns representerade – alla grupper som behövs i frågan.”Låter det här intressant för din verksamhet och något du vill veta mer om? Kontakta Peter Hedman, projektledare North Sweden Cleantech peter.hedman@regionakademien.se, eller Peter Sundberg, Cluster manager Skellefteå Science City peter@skellefteasciencecity.se för mer information.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.