Innovationsbolag med rötter i Örnsköldsvik beviljas 22,7 miljoner SEK från Energimyndigheten

C-Green Tehcnology AB har sedan tidigare en HCT pilot tillsammans med Processum i Örnsköldsvik för energisnål omvandling av slam till biobränsle. Energimyndigheten har nu beviljat stöd för byggandet av en fullskalig anläggning tillsammans med Stora Enso i Finland. -Anläggningen byggs i Örnsköldsvik och väntas tas i drift under 2019. Om det slår väl ut är förutsättningarna för storskalig tillverkning och export mycket goda berättar C-Greens VD Erik Odén för North Sweden Cleantech.

Energimyndigheten skriver i sitt pressmeddelande att processen bygger på en teknik som kallas hydrotermisk karbonisering och som i princip kopierar naturens normala sätt att bryta ned komplexa organiska föreningar till kol.

Genom att behandla slammet under tryck och värme klarar processen att på någon timme göra vad som skulle ta naturen miljoner år. Resultatet är ett torrt och rent biokol som fungerar utmärkt som biobränsle.

– Efter flera år i labbet och med mindre prototyper känns det nu oerhört spännande att få bygga den första riktiga anläggningen i full skala. Med vår innovativa lösning är vi övertygande om att vi i princip kan lösa de problem som finns runt slamhantering idag, samtidigt som vi gör en rejäl insats för klimatet och miljön, säger Erik Odén, vd på C-Green.

Slam är ett svårlöst problem som dyker upp i industrin, jordbruket och i kommunala reningsverk som en biprodukt från olika processer. Slam är mycket blött, upp till 85 procent vatten, och kan innehålla miljöskadliga ämnen vilket gör hanteringen problematisk. Dessutom släpper slam ifrån sig stora mängder växthusgaser, metan och lustgas, när den bryts ned biologiskt.

– Den här lösningen har stor affärsmässig potential, är globalt skalbar och har därför goda förutsättningar att ge en betydande minskning av växthusgaser. I det aktuella projektet kommer tekniken att verifieras i full skala, och syftet är att den därefter ska vara redo för en storskalig spridning på marknaden, säger Leif Lyckebäck, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Stora Ensos anläggning i Heinola Finland som producerar fluting (wellpappmaterial) kommer att omvandla cirka 25 000 ton av brukets bioslam till biokol per år. Biokolet kommer att användas i brukets egna värmepanna och för att värma den närbelägna staden Heinola med cirka 19 000 invånare. Anläggningen i Heinola är planerad att driftsättas under första halvåret 2019 och uppskattas generera 13 GWh förnybart biobränsle per år, samtidigt som brukets årliga utsläpp av växthusgaser reduceras med motsvarande 7 000 ton CO2.

Läs hela pressmeddelandet från Energimyndigheten här ->

När anläggningen hos Stora Enso är inkörd och väl fungerande kommer C-Green att påbörja serietillverkning och accelerera sin försäljning av anläggningar.

- Anläggningarna kommer att ha fast storlek och kunna fraktas på lastbil. Har problemägaren (pappersbruk eller reningsverk) mycket slam installeras två eller fler anläggningar. De kommer alltså inte bli specialtillverkade beroende på kund berättar Erik Odén.

 

Text: Energimyndigheten (Leif Lyckebäck) och Maria Klintenäs

Bild: C-Green

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.