Inpipes gröna innovation kan lösa världens miljöbomber

Sedan starten 1986 har Vilhelminaföretaget Inpipes schaktfria innovation renoverat avlopp och rör över hela världen och bidragit till mängder av minskat koldioxidutsläpp.

Nu lanseras nästa unika lösning – en liner för rörrenovering fri från lösningsmedlen styren och Bisfenol A.

– På det här sättet bidrar vi ännu mer till en grön omställning när det gäller framtidens VA-system. Det finns tickande miljöbomber över hela världen som måste åtgärdas, säger Rolf Näslund, försäljnings- och marknadschef.

Det var i Vilhelmina som uppfinnaren Vollmar Jonasson startade fabriken med sitt världsunika patent med glasfiberförstärkt polyesterliner – ett sorts foder som förs in i det skadade eller föråldrade ledningsröret och bildar en stark och flexibel ledning efter härdning.

Sedan 1999 har danska koncernen Arkil Holding A/S ägt Inpipe Sweden AB, men i april 2021 blev det klart att Björnvind Holding AB förvärvat Inpipe. Bakom Björnvind Holding står nuvarande VD vid Inpipe, Nicklas Björnvind, som ser mycket positivt på framtiden.

– Nu har vi ännu större möjlighet att äga och påverka möjligheterna för bolagets tillväxt. Vi befinner oss i en mycket intressant fas där vi under våren lanserar Inpipe Freeliner och vi räknar med att förstärka våra marknadsandelar kraftigt, säger Nicklas.

Hundratals meter per dag

Tillbaka till Rolf som själv är uppvuxen i Vilhelmina och påbörjade sin nya tjänst runt årsskiftet sedan han anslutit från Svensk Bilprovning där han var försäljningschef.

– Jag minns i min ungdom när fabriken byggdes och hypen som fanns runt Vollmars uppfinning. När jag under en period jobbade i London i början av 2000-talet sprang jag av en händelse på en Inpipe-bil som utförde ett jobb i Londons ledningsnät och det var en stolt känsla hos en Vilhelminagrabb kan jag säga, berättar Rolf.


Rolf Näslund, försäljnings- och marknadschef på Inpipe.

Inpipe har i dag koncentrerat sin verksamhet till utveckling, tillverkning och försäljning och verkar på världsmarknaden med sin schaktfria lösning. I dag finns det stark konkurrens inom området relining men Inpipes installationslösning är unik. Två personer kan renovera flera hundra meter ledning per dag utan att behöva gräva – allt sköts inifrån en installationsbil. Via en gatubrunn matas linern in i ledningen som ska renoveras, när detta är klart expanderas linern och därefter skickas ett ljuståg med UV-lampor samma väg. Linern härdas på så sätt och blir tät, stark och flexibel för att kunna motstå eventuella rörelser i marken.

– Vi gör en tunn och stark liner vilket gör att man behåller maximalt flöde i ledningen. Dessutom expanderar linern för att det ska vara minimal luftspalt till befintlig ledning. Då kan inget ovidkommande vatten, jord eller rötter tryckas in och transporteras, säger Rolf.

Sparade 18 miljoner kronor

Den traditionella lösningen för att renovera ledningsnät är att schakta, alltså gräva upp ledningarna och lägga nya. Koldioxidutsläppen är betydande – att laga 100 meter rör fyra meter under markytan sparar istället för schaktning 28 ton koldioxid. Det kan jämföras med att köra bil 5,5 varv runt jorden, alternativt 18 års vanlig bilkörning.

För att inte tala om kostnaden det innebär.

– Många gräver av ren tradition och är inte medvetna om den här lösningen och vilka enorma miljövinster det skulle innebära, för att inte tala om rena kostnader som kunden sparar in, säger Rolf.

I ett nyligen utfört uppdrag på Liljeholmen i Stockholm använde NCC Inpipes lösning. Uppdraget var inte lätt – den stensatta trumman hade mycket stora dimensionsförändringar och var svåråtkomlig i brant lutning.

Arbetet tog en dag och Stockholm Vatten och Avfall beräknas ha sparat 13–18 miljoner kronor på att inte schakta sträckan på drygt 50 meter.

– Det är inget märkvärdigt över själva arbetstiden eller resultatet, det är de siffrorna vi brukar se. Den här tekniken gör stor samhällsnytta och sparar både på miljön och plånboken. Koldioxidutsläppen det medför att gräva upp marken och transportera bort schaktmassorna är betydande, säger Rolf.

Ny produkt till sommaren

Inpipe har genom åren korsbefruktat sin norrländska strävsamhet med schweizisk högteknologi och utvecklat en både styren- och Bisfenol A-fri liner. Det senare ämnet finns på Kemikalieinspektionens utfasningslista.

– Med all rätta så har det ställts högre och högre krav från regelverk och beställare. Det handlar både om miljö och arbetsmiljö. Styren utsöndrar bland annat en stark doft och det har vi tidigare löst med en styrentät folie kring linern, men nu har vi en lösning helt fri från styren. Bisfenol A har inte funnits i våra produkter, men är förekommande i många andra styrenfria lösningar. Att vi har en produkt som är fri från båda ämnena sätter oss och miljön i en enormt bra position, menar Rolf.

Inpipe har döpt produkten till Inpipe Freeliner® och den beräknas komma ut på marknaden under våren. Inpipe Freeliner® är BASTA-registrerad vilket innebär att de kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper.

– Det här betyder att vi har en väldigt stark kvalitetsstämpel på Inpipe Freeliner®. Lösningen har exakt samma goda egenskaper som tidigare fast med den giftfria garantin, säger Rolf.

”Potentialen är enorm”

Många ledningsnät världen över har närmat sig eller passerat sin tänkta livslängd och nu behövs det åtgärder för att klara upprustningen. Behovet är snudd på svindlande.

– Jag läste nyligen en rapport som är gjord i USA och där beräknar man att 200 miljoner mil av ledningar behöver renoveras. Det ser likadant ut i Japan, Australien och flera andra länder. Vi pratar just nu med en amerikansk partner och hoppas kunna komma in på den marknaden och i dagarna går det iväg en offert på ett nytt stort projekt i Nya Zeeland, säger Rolf.

Vad ser du för potential med er nya produkt?

– Vi tycker att potentialen är enorm. Vi har på många sätt en unik produkt och en miljömässig lösning på ett gigantiskt miljöproblem. Många i ledande position har tyvärr inte kunskapen om vad som går att göra och där måste vi nå fram. En politiker kanske tycker det är roligare att bygga ett nytt badhus än att investera i något som ligger under jord, men här har dagens politiker en chans att göra något för framtida generationer, menar Rolf.

Nya siffror i Sverige visar att investeringsbehovet inom VA-sektorn har ökat till 23 miljarder per år, men totalt investeras bara 16 miljarder, ett årligt glapp på sju miljarder alltså.

– Även om det är ett eftersatt område ska man tänka på att det satsas 16 miljarder per år i Sverige, det säger lite om den utmaning vi har framför oss, säger Rolf.

Du är ny på ditt uppdrag sedan årsskiftet – hur känns det att jobba med den här typen av miljöförbättrande frågor?

– Jag har jobbat inom många olika branscher men med tiden känt att jag vill ta mig an något som gör nytta. När jag var på Svensk Bilprovning bidrog vi till att liv räddades genom ökad trafiksäkerhet och på Inpipe har vi en lösning som på riktigt kan förändra levnadsstandarden för människor och förbättra miljön. Vi har länge tagit rent vatten och fungerande avlopp för en självklarhet men klimatförändringarna med torka och kraftiga skyfall kan få allvarliga konsekvenser om inget görs, säger han.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.