Laddstolpar längs E12 kan bli verklighet inom kort

För att minska utsläppen inom transportsektorn måste det finnas god täckning av laddstationer i hela Sverige. Trafikverket har fått i uppdrag att dela ut 150 miljoner för utbyggnad av laddinfrastruktur, främst där inte marknadens aktörer bygger, d.v.s. glesbygd.

I maj presenterades en plan för laddinfrastruktur längs E12 där Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med Föreningen Blå vägen, genom projektet Fossilfria transporter i norr, gett Sweco i uppdrag att utreda förutsättningarna för och behov av publik snabbladdning. Utgångspunkten har varit att minst 50 procent av bilarna på våra vägar kommer att vara eldrivna 2030 och i planen som togs fram presenterades var laddstationerna bör placeras. Denna infrastrukturplan kommer att ligga till grund för hur stolparna ska placeras ut.

Att det behöver byggas fler laddstationer råder det ingen tvekan om. För att kunna åka längre sträckor med elbil även i de inre delarna av landet krävs det tillgång till laddstationer. Att E12 är aktuell för utbyggnad av laddinfrastruktur är ingen slump. Vägen sträcker sig tvärs genom landet till Norge, ett land som är marknadsledande vad gäller elbilar, vilket betyder att många norska turister som besöker länet kommer med elbil.

Utbyggnaden av laddinfrastrukturen skapar många möjligheter, inte bara själva möjligheten att åka långa sträckor med elbil. Johan Edqvist på Länsstyrelsen Västerbotten menar att i och med investeringsstödet kanske det dyker upp nya, spännande aktörer. Det skapar med andra ord även möjligheter för bland annat regionens innovativa företag att göra affärer.

- Nu skickar vi signaler till energibolag, laddoperatörer och andra innovativa aktörer att här i Västerbotten är vi på gång och reda att ta nästa steg för elektrifiering av transportsystemet, säger Johan Edqvist, projektledare för Fossilfria transporter i norr.

Västerbottens län har bra förutsättningar för att större delen av befolkningen ska ha elbilar. I norra Sverige finns överflöd av elektricitet till skillnad från andra regioner, t.ex. Skåne, där det rådet brist. Dessutom bor många i länet i egna hus och har därmed goda förutsättningar att installera en laddbox och ladda elbilen hemma. Utöver detta blir elbilar alltmer prisvärda och det som behövs för att Västerbotten ska bli "elbilslänet" är att det finns laddstationer även utanför de större städerna, något som kan bli verklighet inom kort genom investeringsstödet. 

 

Läs mer om projektet Fossilfria transporter i norr här!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt