Mångmiljonsatsningar på biokol i Västerbotten

Västerbotten är en vinnare när det gäller bidrag till biokolsproduktion. Regeringens klimatsatsning Klimatklivet har beviljat stöd till tolv biokolsanläggningar runtom i landet, och två av de största finns i Västerbotten

 Det är Holmsund Biocarbon Plant AB som får 104 528 880 kronor, samt Envigas/Domsjö Carbon som får 22 346 289 kronor för att etablera en anläggning i Bureå, utanför Skellefteå.

- Envigas AB arbetar med produktion av biokol, bioolja och energigas genom avancerad pyrolys av rester från skogsindustrin, jordbruket eller processindustrin. Nu etablerar Envigas en storskalig produktion i Bureå för att förse den metallurgiska industrin med biokol istället för fossilt kol, att leverera bioolja till raffinaderier för att bli grön diesel, bensin och flygbränsle och att förse det lokala fjärrvärmenätet med grön energi, säger Tobias Brink, managing director på Envigas.

Biokol kallas de produkter från biomassa, som förkolats i varierande grad. Genom grader av förkolning kan man skapa produkter med olika halter av kol som har en mängd användningsområden – bland annat som jordförbättring, värmekälla, eller för att rena järn vid stålframställning. Att använda biokol är också ett sätt att minska koldioxiden som redan finns i luften och ett exempel på nya lösningar som nu etableras i större skala.

Satsa klimatsmart
Genom bidraget från Klimatklivet kommer Holmsund Biocarbon Plant AB att kunna satsa klimatsmart.

- Det är en utmärkt möjlighet för oss att visa vår teknologi för tillverkning av biokol och torrefierad pellets i industriell skala. Anläggningen kommer att vara viktigt för export av vår teknik. Med en produktionskapacitet på 60 000 ton biokol per år kan vi också förse regionens järnmalms- och stålindustri med en förnyelsebar råvara, som kan ersätta den fossila kolen i deras processer och minska de stora utsläppen av växthusgaser, säger Johan Berggren, som är vd för Bioendev.

Sedan september i år har 900 nya åtgärder fått beslut om stöd med totalt 1,4 miljarder kronor, genom Klimatklivet. En stor del av åtgärderna handlar om att introducera nyare lösningar i transportsektorn. 120 miljoner kronor mer har gått till laddinfrastruktur och 50 miljoner kronor för utbyggda tankstationer för flytande biogas.

Nyckel till omställning
Förutom stödet till biokolssatsningar i Västerbotten har även bidrag under december månad utgått till 16 nya laddstationer i länet, samt en anläggning för konvertering från oljeuppvärmning till flis.

- Det är roligt att se stora klimatsmarta investeringar i Västerbottens län. Biokol och bioolja är en viktig nyckel i omställningen, och bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser från industrin och transportsektorn, samtidigt som biokol faktiskt kan binda en del av den koldioxid som redan finns i luften. För länet är det extra glädjefyllt då dessa investeringar även kommer att generera fler arbetstillfällen, samtidigt som de bidrar till ett län i framkant vad gäller klimatsmart industri, säger Jenny Nordén, handläggare för Klimatklivet på Länsstyrelsen Västerbotten.

 

Kontaktpersoner:

Envigas

Tobias Brink, managing director, 070-008 8870, tobias.brink@envigas.com

Bioendev AB

Johan Berggren, vd, 073-500 7136, johan.berggren@bioendev.se

Länsstyrelsen Västerbotten

Jenny Nordén, tf verksamhetsledare Klimat & energi, 010-225 4386, jenny.norden@lansstyrelsen.se

 

Text: Jenny Norden, Länsstyrelsen i Västerbotten

Bild: Bioendev

Originalartikeln hittas här->

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.