Miljöbränsleföretag gläds över kapital, nätverk och exponering

Skellefteåbaserade Eco-Oil utvecklar kopior av fossila bränslen med den viktiga skillnaden att de är 100% fossilfria. I en intervju med företagets VD framgår att de är mycket nöjd med samarbetet med Cleaner Growth som inneburit värdefulla kontakter på både regional, nationell och internationell nivå, exponering för en bredare publik och finansieringsstöd.

Eco-Oil grundades 2007 som ett privat forskningsprojekt. Genom sitt deltagande i projektet Cleaner Growth har de via Arctic Business Incubator och Skellefteå kommun fått värdefulla kunskaper och stöd gällande hur de ska utveckla sitt forskningsprojekt till ett kommersiellt företag.

Kent van Klint, Verkställande direktör på Eco-Oil Miljöbränslen i Sverige AB, berättar att Eco-Oil har varit aktiva och deltagit i många av projektets mötesaktiviteter. Aktiviteterna har skapat ett nätverk av liknade företag i regionen som lett till positiva utbyten företagen emellan.

- Det stöd som varit mest relevant för oss har varit affärsutveckling och stöd i kapitalanskaffning liksom värdefulla kontakter inom många olika områden, berättar Kent. Projektets aktivitet i Almedalen ledde till bra och värdefulla kontakter och en exponering av företaget för en vidare krets, fortsätter Kent.

Konkret har Eco-Oil via Arctic Business Incubator:s kapitalanskaffningsnätverk fått stöd i finansieringsfrågor rörande både riskkapital och mjuk finansiering. Hitintills har det lett till att företaget erhållit innovationsbidrag och företagsstöd från Länsstyrelsen om cirka 3,5 MSEK och de väntar på besked från Energimyndigheten. Under intervjun lyfter Kent fram deltagande i projektets pitchtävling under Grand dagarna där de fick möjlighet att prata om sin verksamhet och knyta värdefulla kontakter med potentiella finansiärer.

- Projektet har även bidragit till en större samverkan i regionen, vi är glada över att ha knutit så många nya kontakter, avslutar Kent.

 

Text: Magnus Wiklund och Maria Klintenäs

Bild: Eco-Oil

 

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.