Norra Sverige utvecklar samarbetet med fem strategiska innovationsprogram

Samverkan stod högt på agendan när North Sweden Cleantech bjöd in representanter för de strategiska innovationsprogrammen och aktörer från regionen till en digital träff. De fem innovationsprogrammen – Viable Cities, IoT Sverige, Drive Sweden, Bioinnovation och RE:Source -som deltog fick lyssna på planerna för den cirkulära ekonomin i Umeå kommun, satsningen på Framtidens hållbara industrimiljöer och Northvolts etablering och de möjligheter och utmaningar Skellefteå står inför.

North Sweden Cleantech arbetar med att skapa samverkansmöjligheter och att samla de strategiska innovationsprogrammen och de satsningar som sker i regionen.

- Det är viktigt att alla strategiska innovationsprogram ges möjlighet att samarbeta med och stödja konkreta innovationssamarbeten här i norra Sverige, framhåller Peter Hedman, projektledare på North Sweden Cleantech och fortsätter:

- Genom att vara en länk mellan alla de hållbarhetssatsningar som görs i vår region och innovationsprogrammen kan vi bidra till ökat engagemang från de strategiska innovationsprogram här i norr och därigenom fler och ökade satsningar.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram som genom samverkan ska skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. North Sweden Cleantech samlade fem av dessa innovationsprogram digitalt under en eftermiddag.

Först ut att presentera sig var Viable Cities vars mission är: Klimatneutrala städer 2030 – ett gott liv för alla inom planetens gränser. Albert Edman berättade om deras arbete där de jobbar utifrån städernas/kommunernas behov och siktar på klimatneutrala städer. Olle Bergdahl presenterade därefter IoT Sverige som skapar verksamhetsnytta i offentlig sektor med hjälp av IoT. De skapar samverkan och erfarenhetsutbyten samt katalyserar och driver på. Sofia Löfstrand berättade om Drive Sweden som arbetar med hållbar mobilitet. Effektiva, uppkopplade transportsystem för att skapa ett hållbart mobilitetssystem för både gods och privattransporter. Hon följdes av BioInnovation där Anna Wiberg berättade om den branschöverskridande satsningen där textil-, skog- och svensk kemi- och plastindustri arbetar mot en cirkulär bioekonomi och som stöttar tre värdekedjor, energi och kemikalier, material samt konstruktion och design. Sist ut bland innovationsprogrammen var RE:Source som arbetar med att minska resursförbrukningen. Johan Felix berättade om arbetet med att skapa affärsmöjligheter för svenska företag och samtidigt endast använda material inom planetens resurser.

När innovationsprogrammen hade presenterat sig och sitt arbete fick de inbjudna från regionen berätta om de satsningar som de arbetar med. Liv Öberg, projektledare för cirkulär ekonomi i Umeå kommun, berättade om kommunens satsning som bygger på de slutsatser OECD kom fram till i programmet ”Cirkulär ekonomi i städer och regioner”, där OECD lyfter fram städer som nycklar i en cirkulär omställning. Umeå fick arton rekommendationer och har därefter anställt en person för att genomföra arbetet med kartläggning av cirkulära initiativ, strategi och upphandling. Det största arbetet ligger i att kartlägga materialflödet och Liv underströk vikten av samarbete och att de strategiska innovationsprogrammen är värdefulla i det fortsatta arbetet med cirkulär ekonomi.

Martin Ärlestig, EVP Production och CIO från Komatsu Forest presenterade projektet Framtidens hållbara industrimiljöer. De har identifierat ett behov i regionen att förändra synen på hållbarhet, framförallt från ett industriperspektiv eftersom industrin står inför stora hållbarhetsutmaningar. De strategiska målen för projektet är att minska miljöbelastningen, skapa samhällsnytta, långsiktigt lärande och ha ett systemperspektiv där helheten och delarna påverkar varandra i ett cirkulärt system. Men det största fokus för projektet är samverkan. Genom samarbete kan bättre och snabbare lösningar tas fram. Satsningen ska som helhet generera ett kompetenscentrum där det ska finnas kompetensutvecklingsprogram, idébanker, kunskapsbanker etc som många ska kunna använda. För att kunna sprida kompetensen som byggs upp under projektet till andra aktörer krävs en långsiktig samverkansplattform. Martin lyfter att de strategiska innovationsprogrammen öppnar upp en fantastisk möjlighet att tillsammans hitta gemensamma utmaningar, lösningar och samverkan.

Northvolts etablering i Skellefteå skapar för nya möjligheter. Anders Thor, samhällsrelationsansvarig vid Northvolt berättade om byggnationen av fabriken som ska tillverka världens grönaste batteri. Northvolt Labs i Västerås är en sextondel av vad Northvolt Ett i Skellefteå kommer att vara när det är färdigställt. 100 hektar kommer vara fabriksområde för Northvolt och ytterligare 100 hektar är avsatta för underleverantörer. Där kommer det tillverkas 600 000 - 800 000 bilbatterier per år. Detta i sin tur genererar 7 000 – 15 000 nya jobb i Skellefteåregionen. Anja Palm, näringslivschef för Skellefteå kommun berättade om utmaningarna kring detta. Skellefteå har alltid vuxit på grund av näringslivet och har mer än 100 års erfarenhet av hållbar mineralutvinning, energiproduktion och att se skogen som en resurs. Detta har aldrig varit mer aktuellt än vad det är just nu för framtidens hållbara industrier. Anja lyfte att det, via upphandling, går att hitta nya sätt att utföra ganska traditionellt arbete. Skellefteå har upphandlat Skanska att göra den mest hållbara markberedningen för platsen som är reserverad för underleverantörerna. Ingenting ska tas därifrån och inget ska tillföras. Kompetensförsörjning är dock den största utmaningen just nu. Folk måste vilja flytta till Skellefteå och kommunen behöver bygga skolor, sjukvård osv. De räknar med att ha 5 000 nya bostäder till 2025. 60 miljarder kronor ska investeras i Skellefteå fram till 2030. Det sänder en viktig signal att kommunen också tror på Skellefteå, inte bara näringslivet. Anja menar att det är då kan vi bygga en stad tillsammans.

Deltagarna uppskattade att dels få höra om de olika strategiska innovationsprogrammen och att få höra om de satsningar som görs i regionen. Tillsammans kommer vi längre, det var dagens ledord. Detta är något vi kommer att arbeta vidare med och förhoppningsvis öppnade dagen upp för nya samarbeten.

Läs mer om de Strategiska innovationsprogrammen här!

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.