North Sweden Cleantech inleder nytt samarbete med Västerbottens Handelskammare

North Sweden Cleantech och Västerbottens Handelskammare blir strategiska partners med syfte att stärka erbjudandet till näringslivet.

Idag meddelades att North Sweden Cleantech inleder samarbete med Västerbottens Handelskammare, ett strategiskt partnerskap som syftar till att gemensamt verka för bättre förutsättningar för näringsliv, industri och företag inom utsedda fokusområdena grön teknik, ren energi och hållbara lösningar samt internationalisering, kompetensförsörjning och infrastruktur.

- Det utökade samarbetet med Västerbottens handelskammaren stärker North Sweden Cleantechs erbjudande och gör att vi kan samarbeta med fler företag. Handelskammaren kommer bl a att vara en viktig exportresurs för företag som söker stöd, säger Peter Hedman, projektledare på North Sweden Cleantech.

Tillsammans kan North Sweden Cleantech och Västerbottens Handelskammare erbjuda regionens företag ett bredare register av verktyg som t.ex.:

 • Affärsnätverk, både regionalt och internationellt
 • Information om konferenser och mötesplatser
 • Arrangera Technical and Business Visits/Delegationer
 • Innovationssamarbeten
 • Västerbottens Handelskammare fungerar North Sweden Cleantechs exportresurs mot företag som söker stöd och hjälp
 • North Sweden Cleantech fungerar som resurs för Västerbottens Handelskammare vid Kvarkensamarbete (främst Vasa och Karleby)

För ytterligare information kontakta gärna oss här!

Läs mer om Västerbottens Handelskammare här!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt