North Sweden Cleantech uppmärksammas i Bryssel

North Sweden Cleantechs projektledare Peter Hedman var nyligen inbjuden till Bryssel, på Informal Baltic Sea Groups konferens för att presentera Cleaner Growth-projektet. 100-talet åhörare från EU-kommissionen, Europaparlamentet, flera länders EU-representationer och ett 40-tal regionala Brysselkontor fick veta mer om vårt unika arbete för att stärka samverkan mellan kluster och innovationsaktörer i Östersjöregionen.

”Vi får stor uppmärksamhet för vårt arbete med att utveckla cleantechsektorn i norr. Cleantech är hyperaktuellt just nu eftersom det både handlar om att stärka tillväxten i företagen och bidra till minskad klimatpåverkan. Idag har jag haft förmånen att diskutera samarbete med bland andra Brandenburg och Berlin i Tyskland samt norska EU-representationen i Bryssel som vill koppla ihop oss med deras kluster,” berättar Peter Hedman. 

I början av 2017 utsågs Cleaner Growth till pilotprojekt för att pröva ett nytt sätt att samarbeta med andra cleantechkluster i Östersjöregionen. Pilotprojektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond och Region Västerbotten.

”Det nya är att vi inte ska behöva vänta upp till ett år på att sy ihop ett nytt Interreg-projekt, utan att vi på 3-4 månader genom våra regionala strukturfondsprogram ska kunna finansiera konkreta samarbeten till nytta för regioner och bolag. Allt talar för att det är ett lyckat försök. Totalt har 13 regioner i sju Östersjöstater deltagit i arbetet. Kollegor på Näringsdepartementet menar att det nya arbetssättet kommer att skapa historia” fortsätter Peter Hedman.

Dialogen om EU:s framtida strukturfonder inför den kommande perioden 2021-2027 pågår för fullt. För norra Sverige handlar det om hur mycket utvecklingspengar vi kommer att kunna ta del av i framtiden och vad pengarna ska användas till.

”North Sweden Cleantech är en regional samverkansplattform som ska driva på utvecklingen av cleantechsektorn och stödja utvecklingen av cleantechbolag i vår region. Men samtidigt har vi genom våra projekt Cleaner Growth och Cleantech Kvarken ett ansvar att synas som goda, innovativa exempel på strukturfondsprojekt i Europa. Det gynnar också vår regions idoga arbete för fortsatta strukturfonder i Norra Sverige. Visar vi på bra resultat stärker vi regionens möjligheter till fortsatt tilldelning. Vi har stora krav på oss att leverera” avslutar Peter Hedman.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.