Ny struktur skapar affärsmöjligheter för industrins restströmmar

Traditionella metoder för att hantera restströmmar är ofta inte tillräckligt flexibla eller innovativa för de miljöutmaningar vi står inför. BiZmaker, som är en av aktörerna i North Sweden Cleantech har tagit fram en enkel struktur för att hjälpa industriföretag att identifiera och sortera värdefulla restströmmar som kan bana väg för nya cirkulära affärsmodeller, samarbeten och en ökad lönsamhet.

Johan Vestberg, affärsutvecklare på BizMaker, har i många år arbetat i gränslandet mellan industri, företagsetableringar och att stötta och utveckla nya företag. I sitt arbete har han stött på en återkommande utmaning - bristande kunskap, information och pålitlighet kring kapaciteten för restströmmar.

– En central utmaning för industriföretagen handlar om att värdera vilka restströmmar som bör prioriteras och hur de ska integreras i huvudverksamheten för att skapa verkligt värde. Och hur de kan återanvänds i andra industriella processer och av startups, säger Johan.

Nu introducerar BizMaker en enkel struktur för hur industrin kan klassificera sina restströmmar för att göra det lättare att återanvända. På så sätt blir det enklare för företagen att hitta samarbetspartners och kommersialisera avfallet.
Strukturen handlar om att dela in avfallet i tre kategorier:

1. A-Nivå: Restströmmar med garanterad volym, kvalitet och tillgänglighet.
Ett exempel är aska från en panna som drivs med en fastställd råvara. Denna kategori erbjuder en pålitlig och omedelbar möjlighet för återanvändning eller kommersialisering, vilket gör dem till en attraktiv resurs för företag

2. B-Nivå: Restströmmar med varierande mängd och kvalitet, kräver flexibilitet för att utnyttjas. Ett exempel kan vara värme eller ånga som ibland används i huvudaffären, men som ibland resulterar i överskott. Dessa strömmar erbjuder potentiella möjligheter, men kräver mer flexibilitet och strategisk planering för att utnyttjas effektivt.

3. C-Nivå: Framtida restströmmar som kan uppstå och erbjuda nya möjligheter. Restströmmar som representerar de framtida, potentiella strömmar som kan uppkomma och erbjuda möjligheter för industriell symbios. Detta kan inkludera olika typer av slam eller näringsämnen.

Den framtagna strukturen ska spridas och testas av företag längs med norrlandskusten genom projektet Innovationskraft för grön omställning som drivs av North Sweden Cleantech och består av innovationsaktörer från Sundsvall i söder till Luleå i norr. En av de deltagande aktörerna är RISE Processum i Örnsköldsvik som har lång erfarenhet av att arbeta med att ta hand om och förädla restströmmar från industrin.

– Kan man hitta en gemensam princip för att klassificera restströmmar kan det underlätta och snabba på industrins gröna omställning, säger Helena Näsström, senior projektledare på RISE Processum.

Den här strukturen kommer dessutom skapa större möjligheter för industriell symbios. Det innebär att olika industrier samarbetar för att använda varandras restströmmar, vilket minskar avfall och ökar effektiviteten. Genom att företag delar resurser och expertis, kan avfall från en industri bli en resurs för en annan. Detta bidrar till att minska miljöpåverkan och ökar samtidigt lönsamheten och innovationskraften inom industrin.

Text och bild: BizMaker

Klicka här för att läsa mer om projektet Innovationskraft för grön omställning!

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.