Ny testbädd för nya cirkulära lösningar

Miljöföretaget Ragn-Sells har invigt en ny testbädd på sin anläggning vid Dåva utanför Umeå. Denna testbädd är avsedd för att utveckla och testa innovativa cirkulära lösningar med målet att öka återvinningsgraden och minska beroendet av jungfruliga råvaror, vilket i sin tur ska bidra till att minska klimatutsläppen.

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. För att kunna göra det behövs nya cirkulära erbjudanden. Vår nya testbädd gör att vi nu kan agera snabbare och vara än mer flexibla, säger Camilla Sonnentheil, chef för affärsutveckling Ragn-Sells Recycling.

Varje år används omkring 100 miljarder ton råmaterial i världen. På bara fem år har uttaget av jungfruliga råvaror stigit med 10 miljarder ton. Sedan millennieskiftet har det ökat med 70 procent och sedan 1970 har det trefaldigats. Enligt FN uppstår nära hälften av de globala klimatutsläppen vid utvinning och behandling av jungfruliga råvaror. Att gå över till en cirkulär ekonomi är avgörande för att kunna motverka klimatförändringar och inte utarma jordens resurser.

- Endast 7,2 % av världsekonomin är cirkulär, det är helt ohållbara siffror, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottenens län.

Nya idéer testas

Invigningen av testbädden Ragn-Sells Future Solutions Hub* innebär att Ragn-Sells kan testa nya idéer i liten skala vilket skapar en flexibilitet som krävs för en utvecklande bransch.

- Förändringstakten i återvinningsbranschen är hög och det blir alltmer avgörande att kunna följa med och leda den utvecklingen. Testbädden är därför en viktig del i hela Ragn-Sellskoncernens innovationsarbete där vi strävar efter att hitta nya cirkulära lösningar som ökar materialåtervinningsgraden, säger Magnus Uvhagen, vd för Ragn-Sells Recycling Sverige.

För att skapa cirkularitet tittar Ragn-Sells på olika material och flöden för att säkerställa att så mycket som möjligt nyttjas.

- Vi har varit i gång med några projekt under våren. Bland annat har vi tittat på flöden inom byggsektorn såsom plast och kabel, textilåtervinning, komposterbara material samt planglas och laminatglas, säger Camilla Sonnentheil.

Ragn-Sells tittar bland annat på textilåtervinning.

Umeå Eco Industrial Park

Ragn-Sells Future Solutions Hub ligger vid Dåva utanför Umeå. Området heter Umeå Eco Industrial Park och det ska bli ett världsledande centrum för grön innovation inom miljöteknik, återvinning och energi.

- Sedan två år tillbaka har vi jobbat med visionen för detta område som ska bli världsledande centrum för grön innovation inom miljöteknik, återvinning och energi, säger Karin Måwe, projektledare för Umeå Eco Industrial Park.

Klimatmålet för parken handlar om att minska utsläpp, omhänderta och återanvända avfall och betrakta restprodukter från verksamheterna i parken som nya handelsvaror, industriell symbios som affärsmodell.

- Testbädden blir en fysisk plats som förkroppsligar vårt samarbete och vår affärsmodell, säger Karin Måwe.

 

Klicka här för att läsa mer om Ragn-Sells!

Klicka här för att läsa mer om Umeå Eco Industrial Park!

 

*Ragn-Sells Future Solutions Hub är en så kallad testbädd, en hall avsedd för att testa nya sätt att utveckla Ragn-Sells verksamhet och affärer.

 

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.