Nya samarbetsmöjligheter efter estniskt besök i norra Sverige

En estländsk delegation bestående av konsulter, lokalpolitiker och representanter från energirelaterade bolag besökte Västerbotten, 11–12 oktober. Syftet var att studera hur företag och organisationer i norra Sverige arbetar med hållbara lösningar inom grön teknik och ren energi.

Besöket inleddes i Umeå där Magnus Matisons, projektledare på BioFuel Region, gav en introduktion av den skogliga bioekonomin i Sverige och de policys som styr den. Bland annat diskuterades problemet med EU:s önskan om begränsning i uttaget av skog, vilket hämmar utvecklingen av bioekonomin i Sverige.

Under dagen besöktes även Bioendev som säljer teknologi för torrifiering av biomaterial, vatten- och avfallsbolaget Vakin, samt kraftvärmeverket Dåva.

För North Sweden Cleantechs räkning gav projektledaren Susanne Wiklund-Lindström en presentation om projektet och regionens tillgångar.

Dag två ägnades i Skellefteå där ett studiebesök gjordes vid Biogasanläggningen på Tuvan. Tillsammans med BioFuel Region hölls diskussioner kring biogas och biogasproduktion. Frågan är extra intressant eftersom det planeras en biogasanläggning i västra Estland inom en snar framtid.

Företagspresentationer hölls av Skellefteå Kraft med dess dotterföretag Node Pole som berättade om arbetet med att få elintensiva industrier att etablera sig i regionen. Även Green Exergy, som erbjuder konsulttjänster inom energi- och processindustrin, presenterades samt företaget Eco-Oil som tagit fram en Co Co2-neutral biodiesel.

Över huvud taget är intresset för utbyggnad av avfallsförbränning i Estland stort och efter besöket i norra Sverige står det klart att det finns gott om erfarenheter att lära sig av här. Estland är en intressant partner i vårt hållbarhetsarbete och ett samarbete med NSC kan generera nya utvecklingsmöjligheter inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Besökarna från Estland ser också många möjligheter till utbyte och affärer mellan svenska och estniska företag.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.