Nytt testcenter i norra Sverige ska förebygga elhaveri

För några veckor sedan lamslogs den amerikanska delstaten Texas då vindkraftverken blev nedisade. Ett nytt testcenter i Arjeplogs kommun ska hjälpa elbolag från hela världen att förebygga haverier.

Vissa månader på året försvårar energiproduktion från vindkraftverk. Det handlar inte om extremkyla utan om isbildning och ojämnt fördelad is som skapar vibrationer vilket löser ut säkerhetssystemet. För att utveckla säker vindkraft ska Skellefteå Kraft tillsammans med RISE, Vattenfall, Chalmers, berörda kommuner och branschorganisationer bygga ut vindkraftparken Uljabuouda till ett testcenter. Anläggningen togs i drift 2010 och var det första i sitt slag som uppförts i ett så extremt klimat som kalfjället erbjuder.

Från och med nästa vinter kommer testcentret att välkomna vindkraftsaktörer från hela världen för att testa sina turbiner och andra komponenter under de kalla och isiga förhållandena som finns på platsen. Det blir en verksamhet som kommer att bidra till den hållbara omställningen som samhället genomgår.

Läs mer här!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt