Omställning i fokus under Umeågalan

Torsdagen 16 juni var det äntligen dags för Umeågalan som är det största och årligen återkommande näringslivseventet i Västerbotten. Här samlas ledande företagare och beslutsfattare inom näringsliv, samhälle och akademi för att inspireras och för att hylla framgångsrika entreprenörer. North Sweden Cleantech var på plats och höll i en breakout-session där fokus låg på omställning.

Under dagen anordnades breakout-sessioner och North Sweden Cleantech var värd för en av dem. Johan Hedengran modererade och berättade om North Sweden Cleantech och vilka möjligheter plattformen erbjuder regionens företag. Emma Flodén, VD på Smart Climate, berättade om deras energieffektiva aggregat för uppvärmning och nedkylning av parkerade kommersiella fordon, främst flygplan. Fredrik Sahl, VD och grundare till Flow Below, lyfte problemet med läckande vattenledningar, både ut- och inläckage och hur deras mätsensorer är en del i lösningen av problemet. Eftersom Olofsfors fått förhinder berättade Johan Hedengran om deras miljöarbete och det återvunna stålet som de arbetar med i sina skogsband, vägstål och slitstål.

Företagens del i den gröna omställningen

Under panelsamtalet berättade Emma bland annat hur deras produkt bidrar till den gröna omställningen genom att frigöra elektricitet som flygplatserna då kan allokera till annat, till exempel laddning av elflyg. Smart Climate har även tagit del av det program North Sweden Cleantech tillsammans med Esam drivit, CEBANS, för att ställa om sin affärsmodell från linjär till cirkulär vilket har gjort att de har mer fokus på tjänsten, att värma eller kyla ett plan, i stället för fokus på produkten.

Fredrik berättade om hur deras produkt är en naturlig del i den gröna omställningen, inte bara genom att minska klimatpåverkan utan även genom att bidra till minskad resursanvändning. Att hitta läckage minskar in- och utläckage vilket gör att mindre vatten förbrukas och mindre vatten behöver renas i reningsverk.

Båda företagen lyfte även vikten av att få stöttning av näringslivsfrämjande organisationer, till exempel North Sweden Cleantech som har stöttat dem med bland annat mässdeltagande och cirkulär affärsutveckling.

(På bilden: Fredrik Sahl, Flow Below, Emma Flodén, Smart Climate och Johan Hedengran, North Sweden Cleantech/Uminova Innovation)

Klicka här för att läsa mer om Flow Below!

Klicka här för att läsa mer om Smart Climate!

Klicka här för att läsa mer om Umeågalan!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt