Optisk mätteknik banar väg för nya lösningar

Beställa rätt klädstorlek på nätet, förutse isbildning i vindkraftparker, skapa energibesparingar i malningen av malm. Detta är några områden där optisk mätteknik kan vara en lösning. Adopticum hjälper små och medelstora företag att med optisk mätteknik optimera sina processer och utveckla nya tjänster eller produkter och på så sätt få stöd i att lösa sina hållbarhetsutmaningar.

Adopticum har sitt huvudkontor i Skellefteå. Detta då det ligger mitt emellan Luleå och Umeå där ProcessIT har kontor. Adopticum är nämligen en stiftelse som grundades 2008 av ProcessIT som såg att det saknades en aktör för optisk mätteknik inom processindustrin. Verksamheten tog fart på allvar när de sökte sitt första strukturfondsprojekt, de blev större och kunde nå ut till fler företag. Målet är att kunna hjälpa små och medelstora företag att lösa sina hållbarhetsutmaningar. De senaste sex åren har Adopticum träffat 600 företag.

-Vi arbetar med hungriga, innovativa företag och personer, det är inte bundet till bransch eller specifik plats, säger Kenth Johansson, VD på Adopticum.

Driver projekt till stöd för regionens företag

Adopticum ska bidra till att öka innovationshöjden inom teknikområdet hos regionens företag, något som sker genom att använda kamera- och sensorbaserade mätsystem, alltså optisk mätteknik. I projektet Konkurrenskraft genom optisk mätteknik (KOM) kan små och medelstora företag i Västerbotten föreslå delprojekt. Målet är att utveckla morgondagens lösningar som nyttjar optisk mätteknik. Företagen får möjlighet att genomföra en förstudie kopplat till en idé baserad på optisk mätteknik. Om det sedan visar sig att det är tekniskt genomförbart får företaget även möjlighet att gå vidare i ett prototypprojekt.

I början på året startade Adopticum projektet Optisk innovationskraft (OPTIK) tillsammans med LTU Business. I det projektet får små och medelstora företag i hela Västerbotten och Norrbotten möjlighet till stöd för att nå sina hållbarhetsmål med hjälp av optisk mätteknik.

Adopticum hjälper företag, oavsett tillämpningsområde och bransch att nyttja optisk mätteknik för att skapa innovativa lösningar. Det innebär att den tekniska förförståelsen kan variera, men hos Adopticum får alla sin idé värderad.

- Det är inte viktigt med teknisk bakgrund, om du har en bra idé ska du kunna komma till Adopticum, säger Maria Strand, vice VD på Adopticum.

Adopticum involverar företagen hela vägen, i alla steg, så att när projektet är färdigt ska företaget kunna arbeta vidare mot en färdig lösningen. Det krävs dock engagemang. Det finns en lista med kriterier som företagen måste leva upp till och ambitionen ska vara att ta lösningen hela vägen till marknad. För att kunna ge ett komplett stöd har Adopticum tät dialog med andra innovationsstödjande aktörer som kan vara behjälpliga med olika typer av kompetens till företagen.

Jämställdhet alltid i fokus

Adopticum har arbetat strukturerat med jämställdhet sedan 2016 och nominerades till Svenska jämställdhetspriset 2022. I projekt finansierade av strukturfonder kräver de horisontella kriterierna att jämställdhet vävs in i arbetspaketen och i projektet OMIN påbörjades struktureringsarbetet.

- För att det inte skulle bli ett tomtebloss, något väldigt kortvarigt, utbildade vi styrgruppen i jämställdhet, berättar Maria och fortsätter, det är viktigt att de har jämställdhetsfokus genom hela projektet och agerar som en kravställare på jämställdhetsarbetet.

För att säkerställa en långsiktig strategi kring jämställdhet togs det fram en arbetsordning, en kravspecifikation för hur styrgruppen ska arbeta och arbetssätt som aktörer kan ta in i sin egen organisation. Alla i projektgruppen utbildas i jämställdhet och tydliga mätbara mål sätts upp. Adopticum kallar de mätbara jämställdhetsmålen 50/50/50 vilket innebär:

  • Hälften av företagen som Adopticum arbetar med i förstudie- och prototypprojekt ska ägas helt eller delvis av kvinnor.
  • Hälften av utvecklingsresurserna i förstudie- och prototypprojekten ska gå till företag som ägs helt eller delvis av kvinnor.
  • Hälften av förstudie- och protototypprojekten ska ha en eller flera kvinnor i projektgruppen.

Genom att arbeta strukturerat för att nå 50/50/50 kan Adopticum bidra till en jämställd fördelning av innovationsresurser och främja kvinnligt driven innovation.

- Vi försöker hela tiden att påverka och bidra till en ökad jämställdhet på flera olika sätt, säger Kenth.

Framgångsfaktor

Adopticum har bidragit till att fler företag har nyttjat optisk mätteknik för att utveckla produkter som sedan har marknadsintroducerats och dessutom har potential på en internationell marknad. Några exempel är The Fit, som använder optisk mätteknik för att säkerställa rätt klädstorlek vid beställningar på nätet vilket bidrar till minskade returer. Linnovation använder optisk mätteknik för att förutse isbildning i vindkraftsparker och därmed kunna optimera produktionen. Xore använder optisk mätteknik vid storleksfördelning av malmen på transportband för att optimera i kvarnen.

Företag vittnar om att det är tack vare Adopticum som de har vuxit och har de mest konkurrenskraftiga produkterna på marknaden.

- Vi ser att våra krav på företag som får stöd genom våra projekt har utvecklats över tid och idag jobbar vi med företag som har stor potential att nå hela vägen till marknad. De har mer genomarbetade idéer viket gör det enklare för dem att attrahera riskkapital för sin satsning, säger Kenth.

Att inkludera alla, oavsett tekniska förkunskaper och att arbeta strukturerat med jämställdhet och jämlikhet banar väg för nya innovativa lösningar, lösningar som bidrar till ökad konkurrenskraft för företag i norra Sverige och ger upphov till nya hållbara produkter och tjänster.

 

Klicka här för att läsa mer om Adopticum!

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.