Projektet Future Cleantech Solutions vinner Arctic Awards 2020

Varje år delas Arctic Awards ut för att lyfta fram projekt som goda exempel och i år presenterades projektet Future Cleantech Solutions som vinnare av priset ”Overcoming Critical Mass”.

Arctic Awards är ett projektpris som visar upp goda exempel i den arktiska regionen. Syftet med priset är att lyfta innovativa projekt med en tydlig arktisk dimension som uppfattas som inspirerande för regionen och skapar verkliga, mätbara förändringar och är direkt fördelaktiga för arktiska samhällen. Priset har utformats för att lyfta fram exceptionella projekt med fokus på ämnen som är särskilt relevant för det arktiska området. Tävlingen var öppen för projekt som finansierades av Northern Periphery & Arctic Program, Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Nord samt Kolarctic CBC-programmet och Karelia CBC-programmet. Tävlingen är en del av Arctic Cooperation, ett samarbete mellan de fem EU-samarbetsprogrammen, samordnat av Northern Periphery och Arctic Program.

- Vi är glada och stolta att se Future Cleantech Solutions vinna årets Arctic Award i hård konkurrens med projekt från hela europeiska Arktis. Vinsten visar att projektets modell för ökat och utvecklat samarbete mellan cleantech-företag i Kvarkenregionen är intressant och hållbar även i ett vidare perspektiv, vilket blir ett kvitto för oss att vi gjort rätt prioritering att finansiera projektet, säger Sara Sundbaum på Interreg Botnia-Atlantica.

Juryns motivering

Varje år presenteras två kategorier där projekt kan nomineras och en jury bestående av fem personer från programmen i Arctic Cooperation utser en vinnare per kategori. I år var kategorierna "Arctic Entrepreneurial Spirit" (kategori 1) och "Overcoming Critical Mass" (kategori 2).

Juryns motivering var att Future Cleantech Solutions visade:

  • En konkret samarbetsmodell som förnyar cleantech-affärer i Kvarkenregionen samt tar hänsyn till naturresurserna i regionen.
  • Klustring, marknadsföring av cleantech-lösningar och skapande av vertikala länkar mellan arktiska företag som svara på behoven i glesbefolkade områden riktigt bra.
  • Ett tillvägagångssätt som är agilt och relativt lätt att skala och distribuera i andra delar i den arktiska regionen.

Motiverande vinst

Projektet Future Cleantech Solutions är ett gränsöverskridande projekt som har parter i Karleby, Vasa, Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå. Det har varit igång sedan januari 2019 och grundar sig på ett starkt samarbete. Att vinna Arctic Awards visar på vikten av ett gott samarbete.

- Det är fantastiskt att vårt projekt blir uppmärksammat. Alla inblandade, båda på svenska och finska sidan, är så glada och det är väldigt viktigt för vårt långsiktiga samarbete inom affärsutveckling som vi har haft sedan 2013 – och vi är fast beslutna att fortsätta, säger Åsa Fällman, styrgruppens ordförande och vice näringslivschef i Umeå.

Future Cleantech Solutions fokus ligger på att genom gränsöverskridande samarbete tillvarata de nya möjligheter som uppstår genom de nya etableringar, investeringar och satsningar som förbereds, planeras och genomförs i regionen. Att vinna detta pris betyder mycket för projektet och teamets fortsatta arbete.

- Vårt projektteam är ett riktigt gränsöverskridande team som planerar och utför alla aktiviteter tillsammans och priset visar att vi arbetar på rätt sätt. Arctic Awards fyller en väldigt viktig funktion i att ge oss och andra inspiration att öka samverkan, säger Peter Hedman, projektledare Future Cleantech Solutions.

Future Cleantech Solutions pågår 2019–2021 och finansieras till 60 procent av Interregprogrammet Botnia-Atlantica. Övriga finansiärer är Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Umeå kommun, Umeå Energi, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Örnsköldsviks kommun, VASEK, Merinova, Vasa stad, Karleby stad och KOSEK. Kompetensspridning i Umeå AB är projektägare.

Vinnaren av "Arctic Entrepreneurial Spirit" var projektet BRIDGE, Barents Region Initiative for Development Growth and Employability. Vinnarna av Arctic Awards presenterades 9 december på sociala medier med denna video:

Läs mer om Future Cleantech Solutions här!

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.