Representanter från Umeås näringsliv med flera åker till Danmark för en djupdykning i cirkulär ekonomi

På söndag åker ett flertal representanter från Umeås näringsliv till Köpenhamn och Kalundborg på en studieresa i cirkulär ekonomi. Schemat är späckat av studiebesök, föreläsningar och workshops. Affärsutvecklare från Cleaner Growth och Cleantech Kvarken kommer delta under resan liksom regeringens utredare för cirkulär ekonomi Ola Alterå och Umeås kommunalråd Margareta Rönngren med flera. Resan anordnas av ESAM AB, i samband med en förstudie för Umeå kommuns Näringslivsservice och Arrangörsgruppen för Umeågalan.

Text: Maria Klintenäs, bild: ESAM

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt