Restströmmar och bi-produkter från Metsä Board Husum skapar etableringsmöjligheter

Restströmmar och bi-produkter från Metsä Boards massa- och kartongbruk  i Husum i Örnsköldsviks kommun har potential att skapa en industriell symbios och nya etableringar.

I North Sweden Cleantechs samverkansprojekt, Framtidens klimatsmarta innovationsplats, har RISE Processum, Metsä Board och Örnsköldsviks kommun undersökt vad som krävs för att realisera ett framtidsscenario med etablering av innovativa bolag som tillvaratar restströmmar och bi-produkter från fabriken. I intervjuer med näringslivet har elfilterstoft, råmetanol, bark, bioslam och biogen koldioxid visat sig extra intressanta restströmmar för de företag som varit delaktiga i undersökningen. Örnsköldsviks kommun möter nu upp resultatet av undersökningen genom att peka ut områden i Husum som är intressanta för potentiella företagsetableringar. De ytor som undersökningen har identifierat är de bäst lämpade ur integrations- och logistiksynpunkt och ligger norr om bruket vid industrispåret. Undersökningen är ett första steg i en process för att undersöka förutsättningarna vidare.

- Husum har bra infrastruktur för att växa, nu när Metsä även ser möjligheter att inleda samarbete med externa företag ser vi stora möjligheter för en positiv tillväxt i området, säger näringslivschef Fredrik Holmgren.

Under senare år har intresset vuxit för företag att skapa nya produkter genom processutveckling fokuserad på specifika restströmmar, eller skapa förbättrade produkter ur hållbarhetssynpunkt.

- Jag ser en stor potential för innovativa företag att utveckla och testa sina idéer på restströmmarna från Metsä Board i Husum, säger RISE Processum VD Karin Johnson

Metsä Board i Husum bygger ut sin anläggning och investerar för närvarande stort i både kapacitet på kartongproduktionssidan och i en förnyelse av Massabruket, där första steget i form av ny sodapanna och turbin precis är i uppstartfasen.

- Vi på Metsä Board Husum arbetar mot ett tydligt mål att vara fossilfria fram till slutet av 2030 där moderniseringen av massabruket självklart skapar en mängd nya förutsättningar. Vi vet att vi både med våra produkter och en toppmodern fabrik erbjuder lösningar i omställningen mot ett hållbart samhälle. Med rätt partnerskap ser vi även stora möjligheter att långsiktigt kunna utveckla cirkulära lösningar kopplat till våra restströmmar och bi-produkter, säger Olov Winblad von Walter, Platschef Metsä Board Husum.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.