Så lyfte cleantechbranschen i Västerbotten och Västernorrland

Cleantechföretagen i Västerbottens och Västernorrland län har ökat sysselsättningen med 120 arbetstillfällen mellan 2016 och 2018. Det visar en utvärdering av den stora regionala cleantechsatsningen Cleaner Growth där 78 små och medelstora företag deltagit. Utvärderingen visar också positiva siffror när det gäller såväl omsättning och kapitalanskaffning som miljömässig hållbarhet i regionen.

- Det är väldigt roligt att följa bolagens utveckling och det är mycket glädjande att höra om hur bolagen i regionen växer och att vi kan ta plats som en viktig region för en hållbar tillväxt säger Susanne W Lindström, verksamhetsledare för plattformen North Sweden Cleantech.

Cleaner Growth är ett bakomliggande projekt till den regionala innovations- och exportplattformen North Sweden Cleantech. Projektet pågick mellan 2016 och 2018 och vände sig till bolag inom cleantechbranschen i Västerbottens och Västernorrlands län. Utvärderingen av projektet genomfördes bland 60 av de 78 cleantechbolag som medverkat i projektet och visar att de deltagande bolagen ökat sin sysselsättningsgrad med 120 arbetstillfällen vilket är en stor ökning jämfört med förväntat resultat. Företagen har också ökat omsättningen med nio procent vilket motsvarar medianvärdet bland de 60 analyserade företagen. Kapitalanskaffningen var 193 MSEK kr.

- Vi ser tydligt att cleantechbranschen i de två länen har vuxit, utvecklats och bidragit till tillväxt i regionen. Det visar vilken potential och vilka möjligheter cleantechföretag i norra Sverige har när vi dessutom har tillgång till grön energi och andra viktiga naturtillgångar, säger Susanne W Lindström.

Plattformen North Sweden Cleantech och projektet Cleaner Growth har arbetat med utvecklingen mot att göra norra Sverige till en nod för klimatsmarta lösningar. Av projektets utvärdering framgår även att det haft en betydande roll för regionens arbete med att etablera sig som ett starkt område för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar.

- Hela 83 procent av bolagen i utvärderingen upplever att projektet bidragit till relevanta kontakter med offentliga aktörer, industrin och större bolag. Dessutom ser vi att hälften av bolagen fått hjälp med validering av sin tjänst, produkt eller en referenskund. Att projektet vidgat bolagens nätverk, kontakter och kunskaper är enormt viktigt för tillväxten, säger Susanne W Lindström.

Hon får medhåll av Johannes Nylund, vd på Service Node vars smarta taggar underlättar och effektiviserar arbetet med service och underhåll av lokaler och utrustning, vilket minimerar behovet av pappersdokumentation. Samverkan mellan de deltagande företagen i projektet ser han som en av de största fördelarna med projektet.

- Det stöd som har varit mest relevanta för oss är studieresan till Silicon Valley, samarbetet med Umeå Energi samt den finansiering från Energimyndigheten som möjliggjordes genom de kontakter som projektet skapat. Förutom kontakter har Cleaner Growth även bidragit med insikter om internationella marknader och med finansieringsråd, säger han.

Faktaruta:

Hur har utvärderingen genomförts?

Totalt har 78 små och medelstora företag fått någon typ av stöd genom projektet (förväntat resultat var 50 företag). För att förstå och utvärdera projektets effekter och inverkan på det regionala innovationssystemet har 60 av dessa svarat på frågor gällande bland annat sysselsättningsförändring, omsättningsförändring, om företagens affärer har ökat, om företagen fått stöd med validering/ referenskund, omfattning av kapitaltillskott/ finansiering, m.m. under projektperioden. Elva av företagen har dessutom deltagit i djupintervjuer och i vissa fall har kompletterande data samlats in från Allabolag.se. Som komplement till detta har flera intervjuer med regionala utvecklingsaktörer (bland annat näringslivscheferna i Skellefteå, Örnsköldsviks och Umeå kommun) och andra inkubatorsverksamheter genomförts. Vid beräkning av sysselsättningsökning så har både ökningen av antalet anställda och konsulter räknats in.

Om projektet Cleaner Growth - satsning på cleantech i norr

Cleaner Growth var ett regionalt projekt med målen att öka antalet innovationer samt exportera fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster med miljörelevans från Västerbottens län och Örnsköldsvik. Stort fokus låg också på att attrahera aktörer från internationella marknader för att öka exporten av grön teknik, ren energi och hållbara lösningar.

Cleaner Growth pågick mellan 2016–2018 och finansierades till 50% av europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga finansiärer var Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vakin, Bostaden, Umeå kommunföretag, Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Örnsköldsviks kommun, Processum och Region Västerbotten.

Projektet var uppdelat i två områden, Kommersialisering och Internationell marknadsplats och projektägare var Uminova Innovation som också koordinerade delprojektet Kommersialisering tillsammans med Arctic Business Incubator i Skellefteå. Kompetensspridning i Umeå koordinerade delprojektet Internationell marknadsplats i samverkan med Skellefteå kommun.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.