Samverkan i fokus under Cleantech Meetup

Förra veckan samlades över 80 personer i Piteå för att delta på Cleantech Meetup, en mötesplats för aktörer inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Temat för evenemanget var samverkan mellan små och stora företag, en dynamik som blir allt viktigare i dagens affärsvärld.

Co-Innovation: möjligheter och utmaningar

Co-innovation, samarbetet mellan olika storlekar av företag, erbjuder en plattform för ömsesidig nytta och kunskapsutbyte. Det finns utmaningar som måste övervinnas för att skapa framgångsrika partnerskap.

- Co-innovation är komplext och ofta är varken små eller stora företag nöjda, men trots det finns det en vilja att samarbeta, säger Vinit Parida från Luleå tekniska universitet.

Parida har tillsammans med Patricia Garcia bedrivit forskning som visar att det finns tre nyckelbarriärer, innovationsmognad där stora företag kan ha svårt att förstå nya lösningar om de inte har sett dem tidigare, resursallokering där konflikter kring resursprioriteringar kan leda till att innovationer fastnar i proof-of-concept och aldrig når fullskalig implementering, organisatorisk mognad där silostrukturer inom företag försvårar samarbete.

För att övervinna dessa hinder föreslår Parida och Garcia att stora företag engagerar diversifierade stakeholders tidigt i projekt och allokera resurser till de som är passionerade om innovation. Små företag bör identifiera och anpassa sina lösningar till problemen och söka partners för att komplettera deras erbjudanden.

Nya lagkrav och certifieringar

Med EU:s gröna giv och den ökande vikten av hållbarhet och transparens, står företag inför nya utmaningar och möjligheter. Från 2025 måste större företag och börsnoterade bolag genomgå en omfattande granskning av sin verksamhet och värdekedja, inklusive en detaljerad hållbarhetsrapport.

- För mindre företag, särskilt de inom cleantech-sektorn, öppnar dessa förändringar nya möjligheter, menar Håkan Jonsson från PcW.

Han betonar att förändringarna, särskilt inom Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), erbjuder små och medelstora cleantech-företag chansen att inte bara säkra affärer med större företag utan också bidra till en mer hållbar värld. För att lyckas behöver de måste utbilda sin personal, planera och organisera sitt arbete noggrant, och inte minst, upprätthålla en öppen dialog med sina kunder.

Innovation, uthållighet och tydlighet

Med innovation i fokus fick deltagarna ta del av tre små och medelstora företags tips kring samverkan med stora företag. RockSigma, med sin avancerade seismiska bearbetningsprogramvara, har revolutionerat säkerheten i LKAB:s Kiruna-gruva genom att kunna registrera jordskalv var fjärde sekund. Nordic Quick System har omdefinierat underhållsstandarder med sitt patenterade system för utbytbara slitagedelar, vilket reducerar underhållstiden från två dagar till 30 minuter. Och BioCompost, årets startup 2021, erbjuder en miljövänlig lösning till konstgödsel genom sina tjänster och produkter inom källkompostering.

Dessa företags resor belyser vikten av tålamod, kundförståelse, partnerskap och expertis – grundstenarna för långsiktig framgång. Genom att dela med sig av sina erfarenheter och tips, inspirerar de andra att våga utmana etablerade normer och att bygga uthålliga affärsrelationer som leder till verklig förändring och framsteg. Deras berättelser är inte bara en hyllning till innovation, utan också en vägledning för hur man navigerar på vägen till framgång i en alltmer konkurrensutsatt värld.

Även Northvolt, Statkraft och H2 Green Steel menade att det är viktigt att små och medelstora företag är tydliga med vad de erbjuder.

- Våga konkretisera! Ju mer konkret du vågar vara desto mer attraktivt blir det ni erbjuder, menar Fredrik Bäcklund från Statkraft.

Cleantech Meetup i Piteå har visat att samverkan mellan små och stora företag är en viktig faktor för innovation och hållbar utveckling. Det är tydligt att när företag vågar vara konkreta och transparenta, öppnas dörrar till nya möjligheter.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.