Skellefteå Krafts laddstationer bidrar till ett bättre klimat

I takt med att antalet elfordon ökar kommer även behovet av att ladda bilarnas batterier att öka. Skellefteå Kraft kommer att fram till oktober i år att sätta upp 25 laddningsstationer runt om i Västerbottens och Norrbottens län.

 

Avtal har nu träffats med Lycksele och Storumans kommuner om var laddningsstationerna ska byggas. I Lycksele kommer en laddstation att byggas vid Hotell Lappland och en vid OK/Frasses. I Storuman kommer laddstationerna att byggas i centrum samt i Hemavan vid Bayhillcenter.

 - Att bygga en infrastruktur för elfordon är en del av vår hållbara affärsutveckling. Vi vill främja en konvertering av fordonsflottan genom att möjliggöra ökad användning av elfordon i regionen vilket kommer att ge minskade koldioxidutsläpp, säger Christoffer Svanberg.

Flera andra orter kommer att förses med laddare och i Skellefteåområdet byggs ett tiotal laddstationer. Dialog om fler laddstationer förs med övriga kommuner och privata aktörer som är aktuella för etableringar.

 

Läs hela pressmeddelandet på https://www.skekraft.se/om-oss/press/artikel/712E314178F75D66/

Eller i artikeln på Cision http://news.cision.com/se/skelleftea-kraft/r/skelleftea-krafts-laddstationer-bidrar-till-ett-battre-klimat,c2036194

 

För mer information kontakta:
Christoffer Svanberg, affärsområdeschef marknad, Skellefteå Kraft
Mobil: 070-620 88 70
e-post: christoffer.svanberg@skekraft.se

 

Taggar/ skellefteå

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt