Smart City Universitetsstaden satte sig på kartan under SEE Hållbarhetsveckan

Universitetsstaden i Umeå ska utvecklas till stadsmiljö med nya energi-, miljö- och IT-lösningar. Vid en utställning under hållbarhetsveckan presenterade tio arrangörer sina planer på att bygga Universitetsstaden.

Vid utställningen som genomfördes på Universum den 23 september presenterade ett tiotal arrangörer sina tankar och planer för att bygga en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar Universitetsstad. De konkreta projekten visualiserades genom att alla parter placerade ut sig på en stor karta över universitetsstaden.

- Samverkan är vår ledstjärna när vi tar nästa steg i utvecklingen av Universitetsstaden berättade Carina Aschan, projektledare för EU-projektet Ruggedised. För att nå ut till allmänheten har vi den här utställningen, där vi arrangörer presenterar våra planer och får möjlighet att föra samtal med och ta in förslag från alla besökare.

Universitetsstaden i Umeå omfattar sjukhus- och universitetsområdet, Lilljansberget och Uminova Science Park. 40 miljoner kronor i EU-medel ska investeras för att den ska bli en så kallad Smart City, en stadsmiljö där ett brett partnerskap ska samverka för hållbara och smarta teknologier och lösningar.

- Universitetsstaden kan utvecklas till en spännande testmiljö för nya energi-, miljö- och IT-lösningar som blir mycket intressant för företag och investerare både nationellt och internationellt. Det skapar nya och bättre möjligheter för utvecklingen av vår science park, framhåller Peter Hedman, projektledare för Cleaner Growth.

Utställningen arrangerades av Umeå Universitet, Akademiska Hus AB, Umeå Kommun, Umeå Energi AB, Upab, Vakin, Skanska AB, Sveriges Lantbruksuniversitet, Cleaner Growth och Västerbottens Läns Landsting.

Länk: http://www.seehallbarhetsveckan.se

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt