Solvärme är tredje vågen av förnyelsebar energi – Absolicon ligger i framkant

Internationella energimyndigheten har nyligen förutspått att solvärme kommer att bli den tredje vågen inom förnyelsebar energi. Efter ett decennium av snabb tillväxt för vindkraft och solceller för el, ligger Härnösandsbolaget Absolicon i framkant av utveckling av solvärme. För 20 år sedan började grundaren Joakim Byström utforska hur vi kan lösa värmeförsörjningen med solenergi. I dag står deras koncentrerade solfångare som en lösning för några av världens största livsmedelsföretag.

Joakim Byström kan nu reflektera över bolagets resa:

– Vi startade snabbt och sålde våra första produkter redan 2005. Men vår utveckling har inte varit lika explosiv som solcellsbranschen. Solvärmen har inte utvecklats i samma takt, delvis på grund av att solcellsmarknaden har fått gigantiska subventioner globalt, vilket solvärmen inte har, konstaterar han.

Trots konkurrensen från solceller, ser Joakim inte dessa som en direkt rival, utan snarare som ett komplement.

– Solceller genererar elektricitet, medan vi producerar värme. Det är olika delar av energiproblemet som vi adresserar. I ett typiskt bryggeri eller mejeri idag använder man en fjärdedels elektricitet från vind och solceller och tre fjärdedelar värme som kommer från att man eldar naturgas, olja, kol eller biobränslen.

Tre gånger mer energi än solceller

Absolicons mål är att hjälpa industrier uppnå noll koldioxidutsläpp.

– De stora industribolagen använder stora mängder värme och har ambitiösa klimatmål, men saknar lösningar för att uppnå dem. Här kommer vi in i bilden. Många stora livsmedelsindustrier, som bryggerier och mejerier, använder stora mängder värme, ofta genererad från fossila bränslen, säger han.

Absolicons teknologi erbjuder en lösning på detta.

– Vår solkoncentrator har den högsta uppmätta verkningsgraden i världen för ett litet paraboliskt tråg, där 76 procent av solljuset omvandlas till värme. Det gör att vi kan generera tre gånger mer energi per ytenhet än vad solceller kan, förklarar Joakim.

Ett exempel där teknikens användning kommer till stor nytta är hos Colgate och Carlsberg i Grekland, där Absolicons solfångare genererar värme till produktionsprocesserna.

– I Carlsbergs anläggning använder vi våra solfångare för att producera ånga för pastörisering. Denna ånga ersätter den fossila ånga som användes tidigare, berättar Joakim.

I Carlsbergs anläggning används Absolicons solfångare för produktion av ånga till pastörisering.

Projekt över hela världen

Han framhäver att deras teknologi även är överlägsen ur ett miljöperspektiv, med betydligt lägre koldioxidutsläpp i produktionen jämfört med andra metoder.

– Våra solfångare har ett koldioxidutsläpp på endast 8 gram per kilowattimme, jämfört med 40 gram för andra tekniker. Dessutom har vi en energiåterbetalningstid på bara tre månader, jämfört med två-tre år för vindkraft och solceller.

Absolicon har projekt pågående i bland annat Kenya och Mallorca, och ser en stor potential för solvärme globalt.

– Solvärme står redan för cirka en procent av världens energiproduktion, men med rätt stöd och utveckling kan det bli en nyckelkomponent i den globala energimixen. Det behövs en tredje våg av förnyelsebar energi och det är solvärme, säger han.

Medan solceller och vindkraft har dragit fördel av subventioner, har solvärmebranschen kämpat utan statligt stöd.

Subventioner har gynnat kinesiska fabriker

– I Sverige har solceller fått 2,5 miljarder i subventioner, medan solvärme inte har fått något, understryker han, vilket har lett till att svenska solfångartillverkare ersatts av kinesiska solcellsfabriker.

Men Joakim ser att huvudsakliga konkurrensen kommer från att industrierna bara fortsätter elda fossila bränslen.

– Vår utmaning är att övertyga globala företag att se över sin värmeförsörjning för att hantera sina koldioxidutsläpp effektivt.

Trots en omsättning på bara några miljoner, är Joakim optimistisk om framtiden.

– Vi har nyligen sålt två stora projekt i Egypten och Kanada, värda 4 miljoner euro vardera. Dessa projekt är bara början på en längre resa mot en mer hållbar värld, avslutar han.

 

Klicka här för att läsa mer om Absolicon!

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.