Storforum - Nya perspektiv på hållbart byggande

Vid årets Storforum fick Cleantech Kvarken och dess systerprojekt Cleaner Growth möjlighet att visa upp sig för byggbranschen. Bostaden vann pris för bästa projekt "Hållbara Ålidhem".

Storforum arrangerades av Nätverket för hållbart byggande i samverkan med Sweden Green Building Council . Ett av syftena med nätverket är att mötas över branschgränserna och ge olika perspektiv på hållbart byggande och förvaltande.

I år handlade Storforum som vanligt om hållbarhet. Bland annat presenterade Mauritz Knuts från Vasaregionens Utveckling AB (VASEK) i Finland, projektet Renoveringscentrum, UPAB presenterade gröna parkeringsvtal och Stina Sjöblom från Umeå kommun beskrev hur marktilldelningen går till i praktiken. Som avslutning på dagen fick företag inom bygg- och förvaltningsbranchen - som erbjuder miljörelaterade tjänster, produkter och system - reda på hur de kan dra nytta av våra nya satsningar på cleantech.

Bostaden prisas för bästa projekt

Det hölls även en prisutdelning i Miljöbyggnad guld, där det kommunala bolaget Bostaden vann pris för bästa projekt "Hållbara Ålidhem". Det var Sweden Green Building Council och Nätverket för hållbart byggande och förvaltande som tillsammans delade ut priser i två kategorier. Ulf Nordvall från PEAB grep priset som den störste eldsjälen.

Läs mer på Bostaden webbplats

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt