Stort internationellt intresse för företag från norra Sverige

Intresset var stort när företagen C-Green, Absolicon, Oazer och Multi Channel Sweden från norra Sverige tog chansen att presentera sig för den internationella marknaden. North Sweden Cleantech anordnade för andra gången en mötesplats för internationellt utbyte på Region Västerbottens kontor i Stockholm.

North Sweden Cleantech inledde med en övergripande presentation av pågående initiativ i norra Sverige och de styrkor, tillgångar och möjligheter som finns i regionen.

Även Smart City Sweden fanns på plats för att berätta om det nationella samarbetet inom smarta hållbara städer. Ett trettiotal åhörare från tio länder, bland annat Kanada, Indien, USA, Storbritannien och Kina, kom för att få veta mer om affärsmöjligheterna i norra Sverige. 

Eventet var mycket uppskattat med många nya möten som kan generera framtida samarbeten.

- Det bästa var att jag fick presentera vår produkt på 15 minuter för hela världen, säger Niklas Boström, VD på Multi Channel Sweden. 

 

Mer information om företagen:

Multi Channel Sweden har utvecklat en innovativ flishugg som sparar råmaterial och ger en högre avkastning från massaprocessen. Den producerar jämnare flisstorlek än traditionella skivhuggar. Den kan regleras under drift vilket bland annat innebär färre stopp, är enkel att installera och servicevänlig. En pilotanläggning för test av olika träslag finns i Domsjö, vilket innebär att flishuggen kan modifieras utifrån kundens behov. 

C-Green är ett processtekniskt innovationsbolag som utvecklar en komplett lösning för att effektivt omvandla stora mängder slam till biokol. Processen bygger på hydrotermisk karbonisering (HTC) som i princip kopierar naturens sätt att bryta ner komplexa organiska föreningar till kol, men tar någon timme istället för miljontals år. Det exceptionella med C-Greens process är att den har ett nästan obefintligt externt energibehov eftersom den nyttjar energin från själva slammet.

Absolicon är ett utvecklingsbolag med lång erfarenhet inom koncentrerad solenergi som utvecklar och tillverkar solföljande, koncentrerande solfångare. Bolagets strategi är att tillsammans med kunder bygga pilotanläggningar som visar hur de kan minska sina energikostnader med solenergi.  Parallellt med detta utvecklar Absolicon en produktionslina som radikalt minskar tillverkningskostnaderna.

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg.

Oazer erbjuder lokal- och kundanpassad produktion och leverans av fossilfri ”grön” vätgas genom egna mobila tankstationer för användning i bränslecellsfordon.

 

På bild: Niklas Boström, vd på Multi Channel Sweden

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.