Stort intresse för bioekonomiriksdagen

"Det finns ingen skog på Östermalm, inget stålverk på Djurgården, inget sågverk på Södermalm. Urbaniseringen är det största hotet mot bioekonomin."

Göran Persson, ordförande i Europeiska tankesmedjan Think Forest, höll ett kraftfullt anförande under den första Bioekonomiriksdagen som hölls i Örnsköldsvik inför fulla hus.

Om utsåld är ett begrepp som kan användas för en riksdag, så gäller det Bioekonomiriksdagen som arrangerades av Cleaner Growth, Processum och Örnsköldsviks kommun den 14-15 mars. Konferenslokalen Pinassen i Arken Konferens Örnsköldsvik fylldes av 150 nyckelpersoner och centrala beslutsfattare från bioekonomiföretag och organisationer från hela landet.

En lång rad välkända talare och paneldebattörer, såsom Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Anders Fröberg, ordförande IKEM, Göran Persson, ordförande Europeiska tankesmedjan Think Forest, Pia Sandvik, vd RISE, Mattias Goldmann, vd tankesmedjan FORES samt Anders Wijkman, f.d. ordförande Miljömålsberedningen bidrog till två intressanta dagar.

Varför skall har vi en Bioekonomiriksdag?
- Om Sverige skall ställa om till 0% CO2 utsläpp från fossila bränslen till 2050 så måste vi ställa om från fossil ekonomi till bioekonomi och för att göra det måste Sverige ha en långsiktig strategi, säger Pia Sandvik VD på RISE.

Bioekonomiriksdagen är ett stort steg för Sverige att bli en ledande nation inom den nya bioekonomin. Den svenska bioekonomin utvecklas snabbt just nu. Branschen står inför en rad utmaningar som behöver gemensamma lösningar och med Bioekonomiriksdagen skapas en unik plattform för att ta tillvara den potential som finns.

- Det känns roligt och viktigt att så många viktiga aktörer samlades till den första bioekonomiriksdagen, säger Anders Wijkman i en kommentar.

- Vi har fått ett forum av stor betydelse när det gäller driva på och ta de viktiga stegen när det gäller omställning till ett hållbart samhälle. Vi behöver en berättelse för att informera allmänheten om skogen och hur vi kan använda den till allt från förpackningar, till textilier och smarta biobränslen. Det är viktigt att vi berättar om de positiva effekterna av att bruka skogen eftersom en växande skog binder koldioxid och motverkar på så vis den globala uppvärmningen.

Göran Persson fortsatte att belysa i sitt kraftfulla framförande, att vi har en moralisk skyldighet att bruka skogen för att bekämpa den globala uppvärmningen. Han, liksom andra talare, betonade också vikten av att Sverige, både företag och regering, samarbetar med Finland och andra länder med stora skogar så att inte vi får regler från EU som försämrar våra möjligheter att bruka skogen och på så vis begränsar våra möjligheter att bidra till en minskad global uppvärmning. Att påtvingas ett avverkningstak utifrån europeiskt perspektiv vore katastrofalt.

- Det finns ingen skog på Östermalm, inget stålverk på Djurgården, inget sågverk på Södermalm. Urbaniseringen är det största hotet mot bioekonomin, säger Göran Persson.

En annan viktig aktör inom området är Skogsindustrierna som också fanns på plats.

- Bioekonomiriksdagen har varit ett riktigt bra arrangemang med många nyckelspelare på plats, säger Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna.

- Vår bransch har en stark framtidstro, vi investerar mycket i våra anläggningar och vi ska vara en viktig del i den framtida bioekonomin. Det pågår utveckling och framtagning många spännande nya produkter där skogsråvara ersätter olja som råvara. Därför är det viktigt att vi kan fortsätta att bruka våra skogar på ett hållbart sätt så att vi successivt kan avverka mera och bidra till att bekämpa den globala uppvärmningen.

Tre innovativa tillväxtbolag pitchade sina bolag och produkter vid Bioekonomiriksdagen: Allvar som tillverkar kalsonger av skogsråvara, Bioendev som säljer fabriker för tillverkning av grönt kol och Kotten som tillverkar braskottar som fungerar som braständare och som är dubbelt så effektiv som andra braständare på marknaden.

– Innovativa tillväxtbolag spelar en mycket viktig roll i det ekosystem för bioekonomi som nu utvecklas i Örnsköldsvik med omnejd. De nya bolagen tar fram nya produkter som kan utvecklas i samverkan med de etablerade bolagen, säger Peter Hedman, projektledare för Cleaner Growth.

– Det är roligt att det blev ett lyckat event, som lagt grunden för kommande bioekonomiriksdagar, säger Susanne W Lindström, projektledare på Cleaner Growth. Det är viktigt att vi har haft den här bredden av människor samlade på en och samma plats för att lyfta aktuella frågor kring bioekonomin. Politikerna har fått veta vilka frågor som borde drivas och vi får veta vad politikerna driver just nu och vilka utmaningar som finns, säger Susanne W Lindström, projektledare på Cleaner Growth.

– Intresset och gensvaret för att delta har varit enormt, säger Magnus Hallberg, vd Processum. Här har representanter från industri, organisationer och myndigheter träffats och diskuterat idéer och åtgärder för hur vi kan ta de viktiga stegen in i en hållbar bioekonomi. I dag finns en samsyn i dessa frågor på ett sätt som inte fanns för fem-tio år sedan, vilket denna första Bioekonomiriksdag bekräftade.

Bioekonomiriksdagen har, förutom av arrangörerna, stötts av Näringsdepartementet, Skogsindustrierna, IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Vinnova, EU:s regionala utvecklingsfond, Region Västerbotten samt Länsstyrelsen Västernorrland.

Bioekonomiriksdagen i Örnsköldsvik 2017.

Göran Persson, ordförande för Tankesmedjan Think Forest.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.