Stort intresse för svensk cleantech i Lyon

Med flera tusen passerande mässbesökare och stort intresse för Cleaner Growths monter blev mässan Pollutec i Lyon en succé för svenska cleantech-bolag.

– Jag har bekantat mig med en rad nya tekniker som används inom vattenrening i Europa. Det har varit intressanta besök i montern och några kan förhoppningsvis leda till framtida affärer, säger Emil Eriksson på Järven Ecotech, som var ett av de deltagande företagen på mässan som följde med Cleaner Growth till Lyon.

Pollutec arrangeras vartannat år i Lyon och är en av de största internationella mässorna inom miljöteknik och förnybar energi. Utställare från hela världen lockade både näringsliv, regioner och studenter.

– Det var en bra strukturerad och upplagd mässa. Jag har fått bra respons och enormt många nya kontakter som kan leda till affärer och samarbeten. En så stor exponeringsfaktor har jag inte kunnat få på något annat vis. Med så hög besöksfrekvens i montern var det en utmaning att själv hinna med att besöka alla utställare på mässan, säger Anders Lindahl på enviBAT, ett annat av företagen på plats.

Intresset för Sverige var stort och det blev tydligt att Sverige ligger i framkant inom många områden.

– Vi tar med oss många värdefulla nya kontakter och blivande samarbetsparter hem till Sverige, säger Helena Näsström, näringslivsutvecklare inom Cleaner Growth.


Text: Mikael Hansson

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt