Svensk återvinning i världsklass enligt Brittiska Independent

Den brittiska tidningen Independent har nyligen publicerat en lång artikel om hur banbrytande svensk avfallshantering är. ”Sweden’s recycling is so revolutionary, the country has to import rubbish from other countries to keep its recycling plants going.” skriver de.

I artikeln jämförs hur Sverige och Storbritannien tar hand om sitt hushållsavfall. Där poängteras att mindre än 1% av Sveriges hushållsavfall årligen hamnar på deponi (sedan 2011). En hel del materialåtervinns och resteraande energi återvinns i förbränningsanläggningar som genererar både el och fjärrvärme/fjärrkyla. Storbritannien har enligt Independent en annan strategi, de undviker dyra deponiavgifter genom att skicka sitt avfall till exempelvis Sverige. Artikeln innehåller en intressant intervju med Anna-Carin Gripwall, från Avfall Sverige liksom mycket spännande fakta om hur Sverige har blivit så bra på sophantering.

-Vakin har mer än 10 års erfarenhet av att möta internationella marknader med stora avfallsproblem som är svåra att lösa. Vi har exempelvis jobbat med Xian i Kina som nu har börjat använda metoder som vi lärt dem. För att nå ut till flera länder med samma problem måste vi bli bättre på att paketera våra lösningar och vi måste möta den internationella arenan för att kunna överföra vår kompetens, säger Tomas Blomqvist VD på Vakin.

Länk till originalartikel: http://www.independent.co.uk/environment/sweden-s-recycling-is-so-revolutionary-the-country-has-run-out-of-rubbish-a7462976.html

Text: Maria Klintenäs

 

Taggar/ avfallshantering

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt