Svenska hållbara lösningar på export via Smart City Sweden

Avfallshantering i Colombia, energieffektivisering i Somaliland och mobilitetslösningar i Kina – det är några exempel på projekt som har startats upp med hjälp av Smart City Sweden. Plattformen, som har uppdraget att visa upp det bästa Sverige har att erbjuda inom smarta och hållbara städer, välkomnar besöksdelegationer från hela världen. Det arbetet har lett till att ett 20-tal studier och forskningsprojekt nu startat upp i fyra olika världsdelar.

Sedan 2017 har regeringsuppdraget Smart City Sweden välkomnat beslutsfattare och intressenter från hela världen som vill lära sig mer om svenska hållbara lösningar och hur de kan implementera dessa i sin lokala kontext. Besöksplattformen visar upp svenska lösningar inom miljö, energi, mobilitet, stadsplanering, digitalisering och social hållbarhet. Målet är att inspirera andra och bidra till svensk export.

Under 2020 tog Smart City Sweden emot 1 700 besökare från 55 olika länder, mestadels online. De flesta kom från Asien och Sydamerika. Det är också där som behoven är som störst. Besökarna efterfrågar främst mobilitets- och avfallslösningar, tillgång till rent vatten och ren luft, förnyelsebar energi och smarta städer.

– Sverige har stor erfarenhet och många lösningar när det kommer till hållbarhet. Alla länder som har förbundit sig till Parisavtalet måste nå de mål som satts upp i Agenda 2030 och då krävs det att nya, hållbara lösningar implementeras. Sverige och svenska företag kan vara med och hjälpa till med det, säger Gina Aspelin Hedbring, projektledare för Smart City Sweden.

– Smart City Sweden, Region Norr, har välkomnat 17 delegationer till norra Sverige under 2021. Efter att Corona-restriktionerna hävdes hade Region Norr många fysiska delegationer, främst från Finland. Men också besök på hög nivå från ambassader, till exempel från Förenade Arabemiraten och USA. Områden som internationella besökare visade stort intresse för var energirelaterade industrier och hållbart byggande, säger Nina Rismalm, Internationell affärsutvecklare på Smart City Sverige Region Norr.

Svenska företag har bidragit med både tekniska lösningar och kunnande i studiernas genomförande och ett flertal projekt har redan realiserats. I Somaliland har fyra studier genomförts, bland annat har man installerat gatubelysning som drivs med hjälp av solceller. I Tyskland gjordes en förstudie inom Smart Grids, Energilagring, Smarta bostäder, Smart Metering, E-mobilitet och laddinfrastruktur.

Läs förstudien här: study-on-smart-grids-in-germany.pdf (northswedencleantech.se)

Läs mer om de olika studierna och projekten här: https://smartcitysweden.com/success-stories/

För mer information, kontakta:
Gina Aspelin Hedbring, projektledare: gina@smartcitysweden.com
Nina Rismalm, internationell affärsutvecklare på Smart City Sweden Region Norr och
North Sweden Cleantech: nina.rismalm@umea.se

Besöks- och exportplattformen Smart City Sweden är ett regeringsuppdrag som drivs av IVL svenska miljöinstitutet på uppdrag av Energimyndigheten. I Smart City Sweden ingår även Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Vinnova och Business Sweden samt sex regionala noder som drivs av North Sweden Cleantech genom Kompetensspridning i Umeå, Dalarna Science Park, IVL, Business Region Göteborg, Cleantech Östergötland och Sustainable Business Hub.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.