Sverige och Finland enade för en utvecklad bioekonomi

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä presenterar ett utökat samarbete inom bioekonomi. Enligt ett LoI (Letter of Intent) mellan svenska RISE och dess finska motsvarighet VTT ska samarbetet inom bioraffinering, inklusive biomaterial och termokemi, cirkulär bioekonomi och digitala lösningar på områdena utökas och stärkas.

- Vi och Finland samarbetar sedan tidigare tillsammans för en utvecklad bioekonomi, bland annat inom träbyggande, vattenbruk, kompetensförsörjning och samråd kring EU-processer. I dag tar vi ytterligare ett steg framåt genom ett fördjupat samarbete på området, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Att skapa nya innovationer blir väldigt mycket effektivare om vi för samman båda ländernas bästa experter. Detta kräver tillräckliga finansiella satsningar, säger Finlands jordbruksminister Jari Leppä.

Ett viktigt syfte med regeringens samverkansprogram, Cirkulär och biobaserad ekonomi, är att hitta lösningar för att fossilbaserade produkter ska ersättas med biobaserade. Tillgången till framtidens bioråvara ska därigenom säkras. Genom produktdesign och nya affärsmodeller ska varor cirkuleras så att inget går till spillo.

Gemensamma prioriterade områden för samarbetet mellan RISE och VTT är utveckling av att tillvarata bioråvara från skog genom:

  • Digitalisering för bioprodukters spårbarhet
  • Avancerade biodrivmedel
  • Cirkulära biobaserade och bionedbrytbara material
  • Avancerade biobaserade material för t.ex. energilagring
  • Hållbart protein från reststömmar i bioraffinaderier

RISE och VTT kommer dessutom att undersöka möjligheterna att starta ett utbytesprogram för forskare, delning av forskningsinfrastruktur samt att ta fram en gemensam berättelse om framtidens cirkulära skogsbioekonomi.

 

Mötet ägde rum den 18 april i Helsingfors.

Foto: Ministry of Agriculture and Forestry, Finland

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se

Kontakt
Claes Nordmark
Politiskt sakkunnig hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 
Telefon (växel) 08-405 10 00 
Mobil 0725506709

 

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.