Umeå Energi investerar miljoner för minskat fossilanvändande vid köldknäppar

Ambitionen att minska utsläpp av växthusgaser och ställa om till hållbara energikällor, för minskad klimatpåverkan, är hög inom Umeå kommunkoncern. Som en del i detta har Umeå Energi investerat ca 50 MSEK för att konverterat två av sina oljepannor, som används vid framförallt köldknäppar, till att kunna elda biobaserad olja.

-Med de nya biooljepannorna i drift så borde i klara några grader under -20 grader innan vi måste gå in med fossil olja, berättar Henrik Bristav, Hållbarhetsstrateg på Umeå Energi.

Henrik berättar vidare att Umeå Energi konverterat en av de tre större oljepannorna på Ålidhem för att klara tyngre bioolja, till en kostnad av 48 MSEK och deras panncentral på Backen till att kunna eldas med RME (biodisel baserad på vegetabilisk rapsolja) för en kostnad av 1,7 MSEK. Utöver detta har Umeå Energi oljeeldade panncentraler på Ryttaren (utanför kommunhuset) och på universitetet/landstinget, men dessa används i princip aldrig.

Det går inte att byta olja rakt av då biooljor har andra egenskaper än petroleumoljor (fossila oljor). Det finns också ett antal olika oljekvaliteter som kräver olika ombyggnationer. De flesta biooljor är mer korrosiva vilket gör att cisterner, ledningar och brännare måste bytas ut för att klara påfrestningarna. De tyngsta biooljorna (som tallbecksolja) kräver varmhållning för att vara flytande.

Umeå Energi strävar ständigt efter att minska sitt klimatavtryck och arbetar förutom med ombyggnationen av oljepannorna även med att fasa ut torv ur sin bränslemix.

- Den torv som används i bränslemixen, kommer fasas ut senast 2025, så vi kommer klara kommunens mål, om en fossilfri kommunkoncern, till 2030, säger Henrik.

Innan Umeå Energis hela verksamhet kan bli 100% fossilfri krävs dock en rejäl förändring i samhället, antigen att plast baserat på fossil olja slutar användas, eller att befolkningen blir väsentligt bättre på att sopsortera. Dåva 1, som producerar värme och el till Umeå med omnejd, använder hushålls- och verksamhetsavfall som sitt huvudsakliga bränsle och även sorterat avfall innehåller i dagsläget en hel del fossil plast.

 

Text: Maria Klintenäs

Bild: Umeå Energi

 

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.