Utlysning: Industriklivet - mot implementering

Nu kan du få bidrag för genomförbarhets- och miljöstudier, pilot- och demonstrationsanläggningar samt investeringar som bidrar till ett eller flera av Industriklivets områden. Du kan ansöka när som helst under året.

Vilka projekt kan få stöd?

I denna utlysning välkomnas projekt som tar oss närmare implementering, alltså förstudier, pilot- och demonstrationsprojekt samt investeringar.

Forskningsprojekt hänvisas till utlysningen Stöd för projekt inom Industrins energi- och klimatomställning och Industriklivet.

Stöd för projekt inom Industrins energi- och klimatomställning och Industriklivet

Utlysningen omfattar bidrag till projekt som har potential att bidra till ett eller flera av nedanstående områden:

  • att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser som har ett direkt eller indirekt samband med processutsläppen
  • negativa utsläpp genom geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung
  • klimatomställningen i samhället genom att tillämpa ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin, så kallade strategiskt viktiga insatser inom industrin

Klicka här för att läsa mer om Utlysning: Industriklivet - mot implementering!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt