Utlysning: Planeringsbidrag för samarbeten med Kanada

Intresset ökar bland svenska aktörer för den kanadensiska marknaden och för innovationssamarbete med kanadensiska aktörer. Vinnova satsar därför på att bygga långsiktiga strategiska relationer med Kanada och att kunna stötta er som vill satsa och samverka med kanadensiska partners. Både Sverige och Kanada ingår i innovationsnätverket EUREKA som erbjuder nätverk och finansiellt stöd till samverkan i internationella innovationsprojekt. Nu erbjuds dessutom möjlighet att söka planeringsbidrag för att underlätta uppstart och planering av gemensamma projekt samt andra fördjupade samarbeten med målet att bli innovations samarbetsprojekt med kanadensiska aktörer.

Utlysningen riktar sig till svenska företag och organisationer. Minst två svenska aktörer ska söka tillsammans.

Med denna utlysning vill Vinnova ge svenska aktörer möjlighet att tillsammans med kanadensiska aktörer planera och förbereda ett gemensamt innovationsprojekt, med start 2023/2024. De prioriterade områdena är: AI, 6G, halvledare, avancerad tillverkning, autonoma system, inom skogs- och gruvindustrin samt klimat.
Stödet från Vinnova gäller enbart ersättning för de svenska aktörerna.

Sista ansökningsdag är 28 februari 2023.

Klicka här för att läsa mer om utlysningen: planeringsbidrag för samarbeten med Kanada!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt