Utlysning: Uppskalning för en hållbar industri

Många initiativ i Sverige som syftar till att utveckla svensk hållbar industri befinner sig i relativt tidiga utvecklingsskeden men kan med rätt förutsättningar växa till pilot- och demonstrationsprojekt som på sikt kan omsättas till industriella lösningar. Vinnova presenterar därför en utlysning inom ett av deras prioriterade områden Hållbar industri: Uppskalning för en hållbar industri.

Denna utlysning syftar till att möjliggöra uppskalning och test av koncept i verklig miljö, något som bedöms vara en förutsättning för att minimera risker, skapa grund för acceptans och främja kommersialisering av lösningar som bidrar till hållbarhet och klimatomställning. I den här utlysningen efterfrågas därför projektförslag för vidareutveckling och uppskalning av lösningar som bidrar till en klimatneutral och hållbar industri.

Vem, vad och hur mycket?

Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer bestående av parter som öppnar upp för ett systemövergripande omställningsarbete. De aktörer som krävs för att implementera lösningen ska finnas med i aktörskonstellationen. 

Projekt som ska utveckla och validera teknik, metoder, processer och affärsmodeller i större skala samt skapa förutsättningar för nationell/internationell implementering och nyttiggörande av projektets resultat.

Utlysningens preliminära budget är 120 miljoner kronor. Bidrag kommer att beviljas med maximalt 40 procent av projektets stödberättigande kostnader och maximalt 20 miljoner kronor per projekt.

Läs mer om utlysningen här!

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.