Utlysning: Utveckla affärskonceptet

Energimyndigheten utlyser stöd för att utveckla affärskoncept
Sök bidrag för att utveckla er innovation som har ett affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem. Sista dag för ansökan är den 1 februari 2023

Klicka här för att läsa mer om Energimyndighetens utlysning för utveckling av affärskoncept!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt