Utlysning: Värme och kyla i framtidens energisystem

Inom programmet Termo finns stöd att söka för projekt som bidrar till kunskaps- och kompetensutveckling inom värme- och kylaområdet i framtidens energisystem.

Utlysningens syfte är att bidra till kunskaps- och kompetensutveckling kring exempelvis produktion och användning av värme och kyla, inklusive kärnvärme, cirkulära värdekedjor, återvinning av värme- och kylaresurser, nya marknads- och affärsmodeller samt försörjningstrygghet.

Vad kan du söka stöd för?

Du kan söka stöd för forsknings- och innovationsprojekt som adresserar specifika utmaningar eller behov inom värme- och kylaområdet, med fokus på att uppnå en eller flera av följande effekter:

Energimarknad, samverkan och samhällsengagemang: Samhällsaktörer och beslutsfattare har kunskap och kompetens att fatta beslut inom värme- och kylaområdet som premierar ett samspel inom energisystemet. Värme- och kylasektorn bidrar till ett kostnadseffektivt, stabilt och flexibelt energisystem.

Resurseffektivitet och cirkulära system: Värme och kyla används på ett hållbart och resurseffektivt sätt. Systemkomponenter och infrastruktur för värme- och kylasystem omhändertas och hanteras cirkulärt.

Hållbara teknik- och systemlösningar: Värme och kyla produceras, lagras och distribueras på ett hållbart och energieffektivt sätt med låg miljö- och klimatpåverkan. Produkter, systemlösningar och tjänster för värme- och kylasystem är konkurrenskraftiga på en internationell marknad och främjar export.

Försörjningstrygghet inom värme och kyla: Värme- och kylasektorn samverkar med andra delar av energisektorn och stärker energisystemets resiliens, pålitlighet och tillgänglighet på samhällsnivå.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Vem kan söka?

  • Universitet och högskolor
  • forskningsinstitut
  • offentlig sektor
  • företag (juridiska personer)
  • andra juridiska personer.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i augusti 2024. Projektet kan starta tidigast 1 september 2024 och senast 1 december 2024 och som längst pågå till 31 december 2028.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Klicka här för att läsa mer om utlysningen: Värme och kyla i framtidens energisystem!

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.