Välkommen till lansering av den första näringslivsguiden för Kvarkenregionen

Future Cleantech Solutions är ett Interreg Botnia Atlantica-projekt som jobbar med förändring, innovation och nätverk inom näringslivet i Kvarkenregionen. Under tre år har vi i projektet jobbat tillsammans med att föra samman lokala små och medelstora företag med aktuella stora investeringar och etableringar i Kvarkenregionen. Det har resulterat i en guide för att lyckas med gränsöverskridande samarbete.

Guiden som kommer vara ett stöd för både företagare och näringslivsorganisationer är fylld med tips, metoder och lärdomar som testats och utvärderats på ett 40-tal företag. Lansering av guiden görs i samband med projektet Future Cleantech Solutions slutkonferens den 30 november 2021 i Umeå.

Delar av innehållet i konferensen

 • Lansering av den första näringslivsguiden för Kvarkenregionen
 • Betydelsen av gränsöverskridande samarbete
 • Skapa samarbete med stora aktörer samt stötta små och medelstora företag
 • Lyckade events och matchmaking bakom goda relationer
 • Arbete med mera hållbart och jämställt näringsliv

Dag: 30 november 2021
Tid: 13:00-16:00 svensk tid
Plats: Sverige, Umeå, Elite Mimer Hotel, Kungsgatan 75, Mimersalen
Anmälan: https://events.magnetevents.com/Event/slutkonferens-future-cleantech-solution-44680/

Välkommen att vara med hela eller delar av konferensen!

Länk till program för slutkonferens och lansering av näringslivsguide

För mer information kontakta:

Triinu Varblane, Future Cleantech Solutions, +358 443 32 3134
Peter Hedman, Future Cleantech Solutions, +46 70 696 83 08
Nora Birkman Neunstedt, Future Cleantech Solutions +358 44 7809 091

Om projektet Future Cleantech Solutions
Future Cleantech Solutions är ett projekt som främjar cleantechföretagens möjligheter till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter. Projektet finansieras till 60 procent av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg-programmet Botnia-Atlantica. Övriga finansiärer är Österbottens förbund, Region Västerbotten, Umeå kommun, Umeå Energi, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Region Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, VASEK, Merinova, Vasa stad och Kosek. Projektägare är Kompetensspridning i Umeå AB.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt