Vilhelminaföretaget sparar mängder av koldioxid åt sina kunder

Miljöaspekten har blivit allt mer central hos Vilhelminabaserade bolaget Inpipe Sweden AB. Deras primära fokus är att renovera avlopp och rör, men deras arbetssätt sparar mängder av koldioxidutsläpp åt sina kunder jämfört med schaktning.

Inpipe är Nordens största tillverkare avglasfiberarmerade CIPP (Cured-In-Place-Pipes) liners. Inpipe liner är en glasfiberförstärkt polyesterliner som används för att renovera avloppsrör, vägtrummor och vattenrör.

- Att relina ett skadat rör inifrån istället för att gräva upp det och byta ut det är enorm skillnad i utsläpp. Vi har använt oss av ett kalkyleringsverktyg som tydligt visar på positiva miljöeffekter av att använda våra produkter, säger marknad- och säljansvarig Jan Lindström.

Jan räknar på ett exempel; att laga 100 m rör 4 m under jord sparar istället för schaktning 28 ton koldioxid. Det kan likställas med att köra bil 5,5 varv runt jorden, alternativt 18 års vanlig bilkörning.

Under 2019 sålde Inpipe cirka 35 000 m rör, enbart i Sverige, och det går bara att försöka föreställa sig summan som sparar in i koldioxidutsläpp. Enligt kalkyleringsverktyget innebär en sådan besparing 9 000 000 kilo koldioxid. Omvänt i bilkörning innebär det 7,7 miljoner mil.

Enbart i Sverige bidrar Inpipes produkter och teknik med en besparing på nästan 10 000 000 kg koldioxidutsläpp jämfört med att gräva upp ledningarna. Detta motsvarar att helt ta bort 6440 bilar ur trafik, eller 7,9 miljoner mils bilkörning för en genomsnittlig svensk bil.

Inpipes primära marknader är främst norden och norra Europa, men även verksamma bland annat Nya Zeeland. Inför nästa år kommer fokus ligga på utveckling av både produkter och installationsutrustning samt hitta rätt typ av kunders som på ett enkelt sätt kan börrja installera Inpipes produkter på nya marknader. Just nu letar de installatörer i Finland och övriga norra Europa.

Produktutvecklingen är en tidskrävande resa och kunderna efterfrågar allt mer miljövänliga produkter. Just nu ligger fokus primärt på att eliminera giftiga ämnen i värdekedjan.

- Det är en spännande tid framöver! Vi har som mål att fördubbla vår verksamhet till 2023 och det ska bli en rolig resa, avslutar Jan Lindström.

Inpipes hemsida

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt