Finansieringsmöjlighet för innovationsprojekt

Första oktober presenterade Vinnova utlysningen "Innovationsprojekt i små och medelstora företag", där små och medelstora aktiebolag som vill starta och bedriva projekt med hög grad av innovation och i tidiga utvecklingsskeden kan söka finansiering. 

Små och medelstora företag utgör en betydande del av det svenska näringslivet och som en del i sitt uppdrag vill Vinnova stärka innovationsförmågan och främja små och medelstora företags konkurrenskraft, attraktivitet och långsiktighet. Genom utlysningen vill Vinnova bidra till utvecklingen av innovationer som skapar eller förbättrar förutsättningar för företagen att stärka sin konkurrenskraft, bredda sin kundbas, utveckla ny kunskap och andra unika tillgångar, materiella eller immateriella. De vill förbättra små och medelstora företags förmåga att driva och leda framtida innovationsprojekt.

Vad, vem, hur?

Utlysningen riktar sig till etablerade små och medelstora aktiebolag som vill starta och bedriva projekt med hög grad av innovation och i tidiga utvecklingsskeden, där annan finansiering är svår att få. Företaget ska redan ha en produkt på marknaden, ha driftställe i Sverige samt kunna presentera minst två årsredovisningar. Vinnova finansierar porjekt som kan leda till produkter, tjänster eller processer som har ett nyhetsvärde för marknaden eller för företaget självt. Det ska även vara en hållbar lösning i linje med något eller några av de globala målen. Företagen kan ansöka om upp till två miljoner kronor där Vinnova finansierar upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Uppfyller ert företag kriterierna? Läs mer om projektet här!

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.