En samlande kraft för framtidens gröna tillväxt

North Sweden Cleantech har utvecklats till den samlande kraften för grön utveckling i en dynamisk tillväxtregion, det är framtidens klimatsmarta innovationsplats. I Västerbotten och Örnsköldsvik finns ett myller av små och medelstora företag som ligger i framkant av klimat- och miljövänliga lösningar.

– Det känns jättebra att vi tagit rollen som den naturliga katalysatorn som synliggör och stärker företagen för hållbar tillväxt. Det är en marknad som vi kommer se fortsatta stora investeringar i, säger Peter Hedman, projektledare för North Sweden Cleantech.

Begreppet cleantech innefattar affärsidéer, företag, produkter och tjänster inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Som en regional innovations- och exportplattform med medarbetare i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik har North Sweden Cleantech målet att stärka regionen och dess företag samt utveckla marknaden för hållbar tillväxt med grön teknik och ren energi från norra Sverige. Under snart tio år av arbete med att synliggöra och kommunicera de tre fokusområdena – bioekonomi, energi samt smarta och hållbara städer – har utvecklingen snudd på exploderat.

– Vi verkar i en region där det satsas otroligt mycket inom cleantech, inte bara med allt det stora som händer i Skellefteå med Northvolt som den naturliga motorn. I dag sker det stora investeringar i hela norra Sverige och nya företag ser möjligheter för morgondagen. Eftersom vi har medarbetare med god lokal kännedom på tre orter tar vi ett helhetsgrepp och kan kommunicera från hela regionen. Det gör att vi har tre gånger så många bra ”case” att jobba med än om det bara skulle vara från en ort, säger Peter.

Det unika med North Sweden Cleantech är att insatserna sker hela vägen från initialt affärsstöd.

– Det normala är en inkubator som stöttar i startup-skedet, men vi kan stötta från ”ax till limpa” även när företaget vuxit och behöver andra typer av insatser, säger Peter.

Projekten har med åren blivit fler och allt större med starkt stöd från näringslivet. Bland nya företag har det senaste projektet, Framtidens klimatsmarta innovationsplats, identifierat 130 idéer varav 60 har tagits vidare och som ett resultat har 17 produkter lanserats.

– Vi är stolta över att 17 nya gröna lösningar finns på marknaden och man ska inte glömma alla idéer som också är viktiga, konstaterar Peter.

Stöttning lyfte Conifer Vision

Totalt finns ca 100 företag i North Sweden Cleantechs plattform och ingår i det viktiga affärsnätverk som gör det enkelt för utomstående investerare att hitta rätt partners.

Ett av företagen i katalogen är startupföretaget Conifer Vision som har utvecklat unika AI-lösningar för skogsinventering. Med ett digitalt bildanalyssystem och självstyrande drönare samlas stora mängder data in för molnlagring. Skogsägarna använder sedan analyserna som beslutsunderlag för att bedriva effektivare, miljövänligare och mer vinstdrivande skogsbruk.

Conifer Vision har fått hjälp av North Sweden Cleantech genom Arctic Business i utvecklingsfasen.

– Det har gett en plattform för mediaexponering och gentemot olika investerare som varit värdefull. Jag har bakgrunden som mångårig affärsutvecklare och strateg men det blir andra utmaningar för det lilla företaget och då sitter man där på andra sidan bordet och behöver någon som kan se på oss från en annan synvinkel, säger Roger Öhlund, vd och grundare tillsammans med kollegan Jonas Granström.

Tack vare de seniora affärsutvecklarna hos North Sweden Cleantech/Arctic Business har Conifer Vision tagit vara på möjligheterna.

– Just i investeringsfrågan hade det inte gått annars. Vi har varit i en sits där omvärldshändelser har gjort investerare försiktigare, men det har vi inte blivit nedslagna av. Nu har vi fyllt vårt investeringsmål och ska teckna avtal, samtidigt som det pågår pilotprojekt, säger Roger.

Nyheter som synliggör och bygger stolthet

Den kommunikativa delen väger tungt i utförandet där North Sweden Cleantech fungerar som en nyhetskanal för den gröna omställningen.

– Vi lägger mycket fokus på företagens nyheter och föra ut det genom våra kanaler, ge företagen en till kanal att nå ut genom. Månadens bolag har till exempel blivit en insats som synliggör och bygger stolthet, detsamma gäller när vi berättar om nyheter om företagen, säger Peter.

Edvardssons i Bredbyn AB är ett av exemplen som fått kommunikativ draghjälp och guidning. De är verksamma några mil västerut från Örnsköldsvik i samhället Bredbyn. Det är ett familjeägt snickeri som står på tre produktben – tillverkning av emballage till industrin, möbler till offentlig sektor samt evenemangsgolv riktat mot arenor. Edvardssons var ett av de fyra företagen som deltog i North Sweden Cleantech – Framtidens klimatsmarta innovationsplats ettåriga företagsprogram med syfte att utveckla den linjära affärsmodellen till en cirkulär. Här har fokus varit att använda resurserna långsiktigt och skapa möbler som håller länge, kan återbrukas och repareras. Till sin hjälp har de haft affärscoacher från North Sweden Cleantech och inkubatorn BizMaker.

– Vi hade inte marknadsfört det här utan fick upp ögonen för det i projektet och sedan värdefull hjälp att paketera det som ett ovanligt erbjudande för att visa på den kvalitet och styrka möblerna har. När en restaurang bara behöver fräscha upp stolarna efter 17 år, istället för att köpa nya vart tredje år, så snackar vi bra ekonomi och hållbarhet. Det är sådana argument man måste få ut till kunderna, säger Ann Strandberg, vd på Edvardssons.

Mötesplatser som matchar

Nästa stora del av erbjudandet är att skapa mötesplatser, Cleantech Meetup är ett av dessa där olika teman varvas och alltid med framtidsfokus där startups eller företag ges uppmärksamhet och får pitcha sina idéer.

– Vi är en facilitator som försöker sätta ihop rätt personer med rätt kompetens. Det tycker jag att vi har lyckats bra med inom alla våra fokusområden, bland annat genom att hålla webbinarier, workshops och internationella möten, säger Peter.

Bioekonomiriksdagen arrangerades för första gången i Örnsköldsvik och lockade välkända föreläsare. Det blev en uppskattad mötesplats som vuxit till ett återkommande event där Umeå står som värd i februari 2023. Energy ConFusion som är ett internationellt kunskapsevent som har genomförts vid två tillfällen i Skellefteå. I Umeå har fokus legat på cirkulär affärsutveckling med eventet Let’s Talk Circular Business som lockade en publik från hela världen.

Internationella besök som ger affärsnytta

Som Smart City Swedens norra filial fungerar North Sweden Cleantech som en naturlig partner med innovationsbesök från andra länder. Under Covid-pandemin skedde det digitalt men på senare tid har företagsdelegationerna återigen börjat att fysiskt resa till regionen. De senaste tre åren har 50 innovationsbesök tagits emot och guidats till någon spännande anläggning eller företag som matchats ihop på förhand. Där får besökaren ta del av de mest intressanta tekniska miljöerna och träffa rätt personer.

Internationellt har det finska samarbetet med Vasa och Karleby vuxit sig ännu starkare nu också med Jakobstad och där vänds blicken framåt mot ett nytt projekt under namnet Bothnia Green Energy. Alla sex kommunala energibolagen på svenska och finska sidan samlas där för att utveckla framtidens energilösningar.

– Det känns oerhört intressant och är ett högst lovande projekt. Där ska North Sweden Cleantech hjälpa till att hitta analyser utifrån en affärsnytta och rätt företag som kan ta projektet framåt, säger Peter.

”Vi håller den gröna kompassriktningen”

Fredrik Holmgren har jobbat som styrgruppsordförande under några år och pekar på utvecklingen som skett.

– Vi har hela tiden jobbat utifrån en övertygelse att företag med grön profil kommer att ha en affärsfördel – där var vi rätt! I dag är det en självklar fråga som många tar för givet och en stark konkurrens- och framgångsfaktor som alla investerare efterfrågar. Här kommer vi spela en viktig roll i framtiden för kommunerna och företag som vill hålla en grön och hållbar kompassriktning, menar Fredrik.

Det ställs alltså högre krav på cirkularitet och restströmmar, även i biobaserade industrier finns restströmmar som måste tas om hand och i Örnsköldsvik drivs utvecklingen på.

– Det är insatser som genererar investeringar. Det man tidigare eldat upp går nu att göra affärer av och där kan vi fungera som katalysator för att visa på att det inte finns något skräp i dag. Titta bara på Liquid Wind som sätter upp sitt Flagship One med fartygsbränsle som utvinns från den biogena koldioxiden från kraftvärmeverket i Örnsköldsvik, säger Fredrik.

Cinis Fertilizer är ett annat exempel som väntas komma igång med produktion i Köpmanholmen nästa år. Här ska världens mest miljövänliga konstgödsel utvinnas från biomassa som blir användbart i tillverkningen av livsmedel. Satsningen på omkring en halv miljard väntas ge 50 arbetstillfällen.

– Här har North Sweden Cleantechs arbete i Örnsköldsvik spelat en viktig roll. Vi såg hur Metsä Board Husum ställde om sin produktion och att det kunde finnas restströmmar. Genom projektet Framtidens klimatsmarta innovationsplats har vi initierat en undersökning som visar just på att det finns stora restströmmar att ta tillvara på i framtiden och förvandla till konkret affärsnytta.

– Alla som jobbar i projekten känner att det händer något och det är befriande att hitta företag som har en idé och koppla samman med en partner som gör att man kommer vidare. Det blir verkstad i dubbel bemärkelse av det, menar Fredrik.

Projektet, Framtidens klimatsmarta innovationsplats, finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Örnsköldsviks kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vakin, Bostaden, Umeå kommunföretag. Klicka här för att läsa mer om projektet Framtidens klimatsmarta innovationsplats!

Foto: Fredrik Larsson

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.