Rototilt - ett världsledande teknikföretag med jämställdhet i fokus

I Vindeln, 50 km nordväst om Umeå, ligger företaget Rototilt som är världsledande på tiltrotatorer till entrepenadmaskiner och samtidigt arbetar systematiskt med jämställdhet sedan 2006. I oktober är de aktuella som talare på Women With Impact.

– Strategisk kompetensförsörjning är direkt avgörande för vår fortsatta tillväxt och framgång.  För att lyckas med det behöver vi både behålla och utveckla våra befintliga medarbetare samtidigt som vi måste attrahera nya. Vi måste därför vara en attraktiv och modern arbetsgivare, där jämställdhet och mångfald är lika centralt som viktigt. Idag är ca 20 % av våra anställda kvinnor och vi arbetar kontinuerligt för att de ska bli ännu fler, säger Peter Strömberg, HR Manager till North Sweden Cleantech.

Rototilts värdegrund bygger på en positiv människosyn där människors potential skall tas tillvara. Företaget får många kvinnliga sökande när tjänster utannonseras. Av de som anmäler intresse om produktionsrelaterade jobb hos Rototilt är idag 40-50% kvinnor, vilket anses högt för ett teknikföretag. Utan ett fungerande jämställdhetsarbete hade inte företaget varit en så attraktiv arbetsplats för kvinnor.

– Givetvis handlar det om många olika parallella insatser och aktiviteter. Men framförallt, och i takt med vi får fler kvinnor inom företaget, blir de alla otroligt viktiga ambassadörer för andra kvinnor. Dessutom finns det idag många goda exempel inom företaget där kvinnor gått vidare till nya tjänster med större ansvar, vilket även det är viktigt för företagets fortsatta utveckling och framgång, berättar Peter Strömberg.

Då Rototilt, av självklara skäl vill att de bästa, oavsett kön, ska jobba hos dem var kompetensförsörjningen en viktig anledning till att jämställdhetsarbetet inleddes. En annan anledning är att arbetsplatser med en bredd av erfarenheter, kön, synsätt mm, blir effektivare på att lösa problem och presterar bättre.

Då jämställdhetsarbetet påbörjades var det ovanligt med kvinnor på företagets monteringsavdelning. Den gängse inställningen var att man måste vara en man och stark för att jobba på monteringen, men det visade sig inte stämma. Istället har kvinnors närvaro lett till bättre användning av de hjälpmedel som faktiskt finns. Detta har i sin tur gjort att även männen börjat använda detsamma och därmed har sjukfrånvaron minskat. Dessutom har trivseln ökat, samtalsämnen vid fika och lunch har förändrats och framförallt har resultaten för företaget förbättrats.

Rototilt har över 200 medarbetare i koncernen med dotterbolag i Norge, Finland, England, Tyskland, Frankrike och Nordamerika. Utvecklingsavdelning i Vindeln arbetar tillsammans med ledande svenska universitet för att optimera material och konstruktioner för maximerad produktivitet och produktlivslängd.

Med Rototilts lösningar får kunden alla delar i kedjan: från styrsystem och tiltrotator till maskinfäste, redskap och tillbehör, och kan därmed jobba både smartare och säkrare. Dessutom kan de glädjas över att företaget de handlat av är ett företag som värdesätter alla sina medarbetare och arbetar för ett mer jämställt samhälle.

 

Text: Maria Klintenäs

Bild: Rototilt

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.