Söker du samarbete med utländska företag?

Kolla då in de senaste förfrågningarna som vi valt ut inom cleantech-området från EEN:s matchmakingdatabas.

EEN:s matchmakingdatabas är en onlinedatabas med tusentals affärsmöjligheter för dig som vill hitta nya affärspartners eller nya innovativa lösningar.

Chilenskt företag letar efter teknik för att producera atmosfäriskt vatten i isolerade områden.
https://een.ec.europa.eu/partners/chilean-company-looking-technology-produce-atmospheric-water-isolated-areas

Chilenskt företag letar efter teknik för att minska kostnaderna för underhåll av vindkraftsparker.
https://een.ec.europa.eu/partners/chilean-company-looking-technology-reduce-expenses-maintenance-eolic-parks

Ett brittiskt företag letar efter en lösning för adsorptions- eller absorptionskylare som kan använda biogas eller värme från kraftvärmeverk (CHP) för kylning.
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-based-sme-looking-adsorption-or-absorption-chiller-solution-can-use-biogas-or-heat

Ett italienskt företag inom området selektiv insamling av avfall och cirkulära ekonomi vill gå med i konsortier som planerar att delta i europeiska utlysningar (t.ex. Horizon 2020, Life, etc).
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-working-area-selective-waste-collection-and-circular-economy-looking-join

HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-07: Digital tools to support the engineering of a Circular Economy,i: Europeiskt konsortium söker ett europeiskt återvinningsföretag som demonterar och återvinner uttjänta fordon. 
https://een.ec.europa.eu/partners/horizon-cl4-2022-twin-transition-01-07-digital-tools-support-engineering-circular-economy

Vill du veta mer om EEN Match? Kontakta Peter Bäckström internationell affärsutvecklare på EEN eller besök EEN Match!

Läs mer om samarbetet och partnerskapet mellan North Sweden Cleantech och Enterprise European Network.

  

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt